EN

PřF:G9801 Geoch.magmat. a metam. procesů - Informace o předmětu

G9801 Pokročilá magmatická a metamorfní petrologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Buriánek, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
RNDr. Karel Breiter, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Wertich (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 G2,02003, Čt 14:00–14:50 G2,02003
Předpoklady
! G9800 Geoch.magmat. a metam. procesů
G7501 Fyzikální geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je věnována aplikaci principů fyzikální geochemie na reálné geologické systémy. Po zvládnutí studované problematiky je student schopen: (1) samostatně sestrojit fázový diagram pro studovaný systém, (2) rozhodnout o typu krystalizace systému (rovnovážná, nerovnovážná) (3) dešifrovat podmínky vzniku (p, T, složení zdrojového materiálu) a (4) rekonstruovat cestu vývoje dané horniny od zdrojového materiálu (magma, zdrojová hornina) k současnému stavu.
Osnova
 • 1. Magmatické systémy, magma,
 • 2. Těkavé složky, exoluce fluid,
 • 3. Rovnováha krystaly-tavenina, fázové diagramy.
 • 4. Krystalizace, krystalizace reálných magmat, geotermometry a geobarometry, posouzení stavu rovnováhy v taveninách.
 • 5. Dynamika tavenin a krystalů, transportní jevy, viskozita, chemická difuze, přenos tepla, povrchové napětí, krystalizace.
 • 6. Sekundární procesy vedoucí ke změnám velikosti a tvaru krystalů, odplynění a fragmentace magmatu.
 • 7. Kinetická cesta a stavba magmatických hornin, krystalizační cesta, problémy interpretace.
 • 8. Metamorfní procesy, přeměny minerálů a hornin v pevné fázi.
 • 9. Role fluid.
 • 10. Rychlost metamorfních procesů.
Literatura
 • HALL, Anthony. Igneous petrology. 2nd ed. Essex: Longman Group, 1996. xiv, 551. ISBN 0582230802. info
Výukové metody
přednášky, průběžné testy
Metody hodnocení
Ve cvičení jsou pravidelně zadávány písemné testy, je třeba dosáhnout alespoň 70% úspěšnosti. Zkouška probíhá ve formě písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2017/2018.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/G9801