EN

PřF:GB481 Geochemie minerálních povrchů - Informace o předmětu

GB481 Geochemie minerálních povrchů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Úspěšné ukončení předmětu G5081 Geochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 48 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit posluchače s podmínkami, za kterách se odehrávají interakce a přeměny na minerální površích a v čem jsou specifika těchto reakcí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - charakterizovat základní procesy, které se odehrávají na mezifází minerál-voda - kvantitativně popsat hlavní procesy (vznik zárodků, růst krystalů, adsorpci, katalýzu, elektrochemické procesy) - zvolit vhodné experimentální metody pro kvantitativní měření jednotlivých procesů
Osnova
  • Dynamika reakcí na pevných površích Vlastnosti povrchů Koloidní systémy Růst pevných fází Absorpce Katalýza Rychlost elektrochemických reakcí
Literatura
    doporučená literatura
  • RYAN, Peter Crowley. Environmental and low temperature geochemistry. First published. Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell, 2014. xi, 402. ISBN 9781405186124. info
  • WHITE, William M. Geochemistry. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. vii, 660. ISBN 9780470656686. info
  • GILL, Robin. Modern Analytical Geochemistry (Longman Geochemistry Series) (Paperback). : Addison Wesley Longman; 1st edition, 2000. ISBN-13: 978-0582099. info
  • LANGMUIR DONALD. Aqueous environmental geochemistry. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 1997. viii, 600. ISBN 0023674121. info
Výukové metody
Teoretická příprava, samostatná domácí práce.
Metody hodnocení
písemná zkouška
Informace učitele
V informačním systému je studentům k dispozici kompletní sestava slidů z přednášek.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2014/2015.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/GB481