JAB02 Angličtina pro biology II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (cvičící)
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil. (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB02/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 12:00–13:50 C15/227, L. Rodriguez
JAB02/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 14:00–15:50 C15/227, L. Rodriguez
JAB02/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 J5, L. Rodriguez
JAB02/04: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 13:00–14:50 J5, L. Rodriguez
JAB02/05: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 10:00–11:50 J5, L. Rodriguez
JAB02/06: Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 12:00–13:50 J5, L. Rodriguez
JAB02/07: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 8:00–9:50 C15/227, M. Dudová
JAB02/08: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 10:00–11:50 C15/227, M. Dudová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 79 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:

porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a biologických tématech
prezentovat jednoduchá biologická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout jednoduchý biologický text
klasifikovat
porovnávat
určit příčiny a důsledky
popsat proces
aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata
Výstupy z učení
Student bude po absolvovaní předmětu schopen popsat orgánové soustavy a orgány lidského těla a jejich funkce; popsat biologický proces; definovat biologické termíny; popsat část rostlin; vést diskuzi o tématech vztahujících se k biologii (vyživa, podvýživa aj); přednést prezentaci o tématu ze studentova oboru
Osnova
 • Osnova kurzu: - odborná témata z biologie
 • - obecná témata (potřebná slovní zásoba)
 • JAB02/a PhDr.Hana Němcová
 • Human body
 • Nutrition
 • Cardiovascular system, Heart disease
 • Problem solution
 • Biodiversity
 • Environmental issues
 • Summary
 • Climate change
 • Panel discussion
 • Homeostasis, Identifying continuous ideas
 • JAB02/b Mgr.Hana Ševečková, M.A.
 • Animals
 • Plants
 • Cells
 • Toxins
 • Vitamins
 • Mendel´s Genetics
 • Human body
 • Identifying continuous ideas
 • Summary
 • Reading strategies
Literatura
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works
 • The recommended literaure - see the information of the teacher
 • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; blended learning (odpovědníky, dril), IS MU
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu - 60% správných odpovědí a 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London : Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Osnova předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/JAB02/nemcova.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.