JAC02 Angličtina pro chemiky II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící)
Mgr. Markéta Oplatková Plocková (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
PhDr. Eva Složilová, M.A., PhD. (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Dlabolová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni úrovni B1 Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
používat v kontextu rozšířenou odbornou slovní zásobu z oboru chemie, rozpoznat synonyma;
pochopit význam autentického odborného textu, vyvozovat z textu;
identifikovat v odborném textu specifické informace, tvořit otázky k textu;
písemně shrnout chemický text;
ovládat jazykové funkce v angličtině: definovat, popsat proces, vysvětlit příčinu a následek
připravit prezentaci na chemické téma s využitím základních prezentačních technik;
porozumět autentickému mluvenému projevu na odborné téma, porozumět přednášce, dělat si poznámky;
diskutovat o obecných a chemických tématech, argumentovat
aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech
Osnova
 • Vzácné plyny
 • Atom a vazby
 • Sloučeniny
 • Nebezpečné látky
 • Zařízení laboratoře
 • Popis pokusu
 • Definice, chemické reakce
 • Výživa, popis příčiny a následku
 • Globální oteplování
Literatura
 • ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 8022724181. info
 • WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988. 293 s. info
 • DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info
 • KELLY, Keith. Science. [Oxford]: Macmillan, 2008. 254 s. ISBN 9780230535060. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • BELL, Douglas. Passport to academic presentations : student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. ISBN 9781859644003. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info
 • Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info
 • Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. ISBN 0198609183. info
Výukové metody
Kurz anglického odborného jazyka; analýza odborného textu (hlavní myšlenka, otázky, porozumění, shrnutí), poslechová cvičení, video materiály, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, prezentace před třídou; cvičení na použití akademické a chemické slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; psaní ve skupinách; domácí úkoly; blended learning (interaktivní osnovy, poslechy, dril v ISu MU).
Metody hodnocení
Povinná je aktivní práce v kurzu, vypracování domácích úkolů a 80% přítomnost ve výuce. Výuka v každém semestru zakončena zápočtem. Podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60%).
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2012/JAC02/index2.qwarp
Kurzy odborné angličtiny 01-04 nejsou povinné, ovšem jsou doporučené. Je vhodné absolvovat je po sobě, kurzy volně navazují. Do vyšších kurzů je možno se přihlásit i bez absolvování nižších kurzů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 8. 2018 00:02, 33. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému