M1401 Lineární algebra a polynomy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Krumnikl (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vektorové prostory nad R: definice vektorového prostoru, lineární kombinace, lineární závislost a nezávislost, podprostory, báze a dimenze vektorového prostoru
Matice nad R: maticové operace, determinant, převod na schodovitý tvar, hodnost, inverzní matice
Soustavy lineárních rovnic: řešitelnost, Cramerovo pravidlo, Gaussova eliminační metoda, homogenní soustavy, vektorový prostor řešení, fundamentální systém řešení
Literatura
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2 [Horák, 1993]. Vyd. 2. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 145 s. ISBN 80-210-0816-4. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. 2. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, 1991. 196 s. ISBN 8021003200. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. II [Horák, 1988]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 205 s. info
  • HORÁK, Pavel. Algebra a teoretická aritmetika. I [Horák, 1987]. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1985. 196 s. info
  • ŠMARDA, Bohumil. Lineární algebra. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 159 s. info
  • SEARLE, S. R. Matrix algebra useful for statistics. New York: John Wiley & Sons, 1982. 438 s. ISBN 0471866814. info
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001.