M3711 Aplikace deskriptivní geometrie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/2. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
M2710 Zobrazovací metody 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit se s rotačními, šroubovými a dalšími plochami technické praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět rotačním plochám;
porozumět zborceným plochám;
porozumět šroubovým plochám;
porozumět plochám tecnické praxe.
Osnova
 • Rotační plochy a kvadriky.
 • Zborcené plochy.
 • Šroubové plochy.
 • Řezy, průniky a průsečíky.
Literatura
 • MACHALA, František. Rotační plochy. Vyd. 2. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého, 1992. 181 s. ISBN 8070671696. info
 • MACHALA, František. Plochy technické praxe. Olomouc: Univerzita Palackého, 1986. info
 • URBAN, Alois. Deskriptivní geometrie. II [Urban, 1967]. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1967. 267 s. : i. info
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. II [Piska, 1966]. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966. 313 s. info
 • KADEŘÁVEK, František, Josef KOUNOVSKÝ a Josef [matematik] KLÍMA. Deskriptivní geometrie. Díl druhý. V Praze: Tiskem a nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, 1932. s. 426-983. info
Výukové metody
Přednáška a cvičení.
Metody hodnocení
Písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2018/M3711

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2017 22:42, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému