M7177 Seminář z plánování experimentu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M7177/01: St 10:00–11:50 UM, G. Wimmer
Předpoklady
Základy teórie odhadu, teória lineárnych regresných modelov,
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Plánovanie experimentu, kritériá optimality, sekvenčné určenie optimálneho návrhu experimentu
Osnova
  • Regresný model experimentu, návrh experimentu a vlastnosti návrhov experimentov, kritériá optimality regresného experimentu, sekvenčné metódy výpočtu optimálneho návrhu regresného experimentu
Literatura
  • PÁZMAN, Andrej. Riešené situácie z navrhovania experimentov. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1986. 200 s. info
  • KUBÁČKOVÁ, Ludmila, Lubomír KUBÁČEK a Ján KUKUČA. Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1982. 326 s. info
  • PÁZMAN, Andrej. Základy optimalizácie experimentu. Bratislava: Veda, 1980. 180 s. info
  • KUBÁČEK, Lubomír a Andrej PÁZMAN. Štatistické metódy v meraní. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1979. 147 s. info
Metody hodnocení
V priebehu semestra si budu študenti pripravovať príspevky vo forme prednášok, budú sa konštruovať algoritmy a riešiť príklady
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.