M7177 Seminář z plánování experimentu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M7177/01: St 15:00–16:50 M3,01023
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavné ciele kurzu sú formulácia najdôležitejších kritérií optimality v lineárnych modeloch, ekvivalentné formulácie niektorých kritérií optimality, iteračné určenie optimálneho plánu experimentu, pravidlá pre zastavenie iterácií, optimálny plán v špeciálnych prípadoch, aplikácie.
Osnova
  • Návrh, spektrum, informačná matica experimentu, lineárny regresný model s presným návrhom, najdôležitejšie kritériá optimality (D - optimalita, A - optimalita, L - optimalita), ekvivalentné kritériá optimality, iteračné určenie optimálneho návrhu experimentu, pravidlá pre zastavenie iterácií. Aplikácie.
Literatura
  • KUBÁČKOVÁ, Ludmila, Lubomír KUBÁČEK a Ján KUKUČA. Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii a geofyzike. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1982. 326 s. info
  • PÁZMAN, Andrej. Základy optimalizácie experimentu. Bratislava: Veda, 1980. 180 s. info
Výukové metody
semináre, samostatné riešenie úloh, prednesenie samostatne naštudovanej témy
Metody hodnocení
naštudovanie a prezentácia vybranej témy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.