EN

PřF:MAZRD Apl. analýza bio a geo dat - Informace o předmětu

MAZRD Aplikovaná analýza biomedicínských a geografických dat

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Marie Budíková, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MAZRD/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 12:00–13:50 MP2,01014a, M. Budíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
poskytnout studentům přehled moderních statistických metod; seznámit studenty s problémy, které se vyskytují při zpracování reálných dat;
naučit studenty aplikovat vhodné statistické metody na reálné datové soubory;
naučit studenty správně interpretovat výsledky statistických analýz.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
aplikovat vhodné statistické metody na soubory reálných dat;
správně interpretovat výsledky statistických analýz.
Osnova
 • Typy statistických proměnných
 • Příprava datového souboru
 • Popis datového souboru
 • Grafické znázornění dat
 • Ověřování předpokladů o modelu
 • Parametrické a neparametrické testy
 • Analýza kontingenčních tabulek
 • Korelační analýza
 • Regresní modely
 • Zobecněné lineární modely
 • Základy analýzy přežití
Literatura
  doporučená literatura
 • PEPE, Margaret Sullivan. The statistical evaluation of medical tests for classification and prediction. Oxford: Oxford University Press, 2004. xvi, 302. ISBN 0198509847. info
 • COLLETT, D. Modelling survival data in medical research. 1st ed. Boca Raton: Chapman & Hall, 1999. xvii, 347. ISBN 0412448904. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden. Sestává z přednášek, na které bude bezprostředně navazovat zpracování konkrétních reálných dat s využitím software STATISTICA resp. R. V tomto kurzu také přednášejí odborníci z praxe.
Metody hodnocení
V průběhu semestru budou studentské týmy zpracovávat projekty. Na konci semestru předvedou své projekty formou prezentací. Prezentace budou hodnoceny jak příslušnými odborníky, tak učiteli Ústavu matematiky a statistiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/MAZRD