MDG03 Zobrazovací metody 3

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:50 M5,01013
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MDG03/01: Út 14:00–15:50 M5,01013, J. Vondra
Předpoklady
Aktivní zvládnutí látky kurzu M1710 Zobrazovací metody 1 a M2710 Zobrazovací metody 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je pokračováním série kurzů zobrazovacích metod, které tvoří základ studia deskriptivní geometrie. Kurz "Zobrazovací metody 3" navazuje na kurz M2710 "Zobrazovací metody 2". Cílem kurzu je zvládnout zobrazovací metody "Středové promítání" a "Lineární perspektiva". V těchto zobrazovacích metodách jsou podrobně rozebírany polohové a metrické úlohy, zobrazení kružnice, hranatých a oblých těles, řezy těles rovinou a osvětlení (vlastní a vržený stín). Předmět rozvíjí prostorovou představivosti studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zobrazit ve středovém promítání kružnici, hranatá a rotační tělesa;
- řešit ve středovém promítání polohové a metrické úlohy;
- ve středovém promítání sestrojit řez hranatého nebo rotačního tělesa;
- zobrazit ve volné lineární perspektivě kružnici, hranatá a rotační tělesa;
- setrojit obrazy prostorových objektů ve vázané lineární perspektivě;
- řešit ve volné lineární perspettivě polohové a metrické úlohy;
- v lineární perspektivě sestrojit řez hranatého nebo rotačního tělesa;
- v lineární perspektivě sestrojit vlastní a vržený stín hranatého nebo rotačního tělesa;
- rekonstruovat prostorový objekt z 2- nebo 3-úběžníkového snímku;
- sestrojit afinní a perspektivní reliéf.
Osnova
 • Středové promítání:
 • - zobrazení bodů, přímek, rovin;
 • - polohové úlohy a metrické úlohy;
 • - zobrazení kružnice, hranatých a rotačních těles;
 • - konstrukce rovinných řezů hranatých a rotačních těles.
 • Lineární perspektiva;
 • - volná perspektiva, metoda jednoúběžníková, dvojúběžniková a tříúběžníková (perspektivní axonometrie);
 • - polohové úlohy a metrické úlohy ve volné lineární perspektivě;
 • - vázaná perspektiva;
 • - osvětlení a zrcadlení v lineární perspektivě.
 • Základy konstruktivní fotogrammetrie, rekonstrukce prostorového objektu z 2 a 3-úběžnikového snímku.
 • Základy afinního a perspektivního reliéfu, nárys a půdorys perspektivního reliéfu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Urban A., Deskriptivní geometrie I (2.vydání), SNTL Praha 1977
 • KadeřávekF.,Klíma J.,Kounovský J.,Deskriptivní geometrie I.(3.vydání), ČSAV Praha 1946
 • MACHALA, František. Středové promítání a lineární perspektiva. Vyd. 2. Olomouc: Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1992, 132 s. ISBN 8070671653. info
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1972, 429 s. URL info
 • PISKA, Rudolf a Václav MEDEK. Deskriptivní geometrie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1966, 313 s. URL info
Výukové metody
Přednáška a cvičení. Samostatná práce - rysy.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná a ústní.
Informace učitele
Pro úspěšné ukončení kurzu je třeba zvládnout teorii a techniku středovéího promítání a lineární perspektivy. Pro získání zápočtu je nutná aktivní účast ve cvičení a odevzdání zadaných rysů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/MDG03