MDG12 Seminář z didaktiky deskriptivní geometrie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky – Ústavy – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MDG12/01: Po 19. 2. až Ne 26. 5. Út 16:00–17:50 M5,01013, J. Vondra
Předpoklady
MDG11 Didaktika deskript. geom.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s didaktickými postupy ve výuce deskriptivní geometrie, aby se mohli úspěšně zapojit do výuky ve své budoucí praxi.
Výstupy z učení
Deskriptivní geometrie jako vědecká nauka; vztah deskriptivní geometrie k jiným vědním disciplinám, historický přehled zobrazovacích metod. Deskriptivní geometrie jako vyučovací předmět na školách různého typu; cíle a úkoly. Osobnost učitele. Rozvíjení prostorové představivosti a logického myšlení. Didaktické zásady ve vyučování deskriptivní geometrie; vyučovací hodina, prověřování vědomostí, pomůcky. Stereometrie pro potřebu deskriptivní geometrie. Úplné řešení konstruktivních úloh, důkazy. Přehled zobrazovacích metod vyučovaných na SŠ.
Osnova
 • Rozvíjení prostorové představivosti a logického myšlení.
 • Didaktické zásady ve vyučování deskriptivní geometrie;
 • vyučovací hodina, prověřování vědomostí, pomůcky.
 • Stereometrie pro potřebu deskriptivní geometrie.
 • Úplné řešení konstruktivních úloh, důkazy.
 • Přehled zobrazovacích metod vyučovaných na SŠ.
Literatura
 • HARANT, Michal a Oldřich LANTA. Deskriptivní geometrie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 283 s. info
 • POMYKALOVÁ, Eva. Deskriptivní geometrie pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2010, 350 s. ISBN 9788071964001. info
 • KRAEMER, Emil. Promítání rovnoběžné. 1. vyd. Praha: SPN, 1991, 460 s. info
 • DRÁBEK, Karel, František HARANT a Ota SETZER. Deskriptivní geometrie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1979, 282 s. URL info
 • DRS, Ladislav. Deskriptivní geometrie pro střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996, 128 s. ISBN 807196025X. info
 • DRS, Ladislav. Deskriptivní geometrie pro střední školy. II. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996, 128 s. ISBN 80-7196-025-X. info
Výukové metody
Seminář, návštěva vyučovacích hodin na školách.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/MDG12