MUC01 Letní škola

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (přednášející)
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem letní školy je pomoci studentům, kteří přicházejí s horšími znalostmi matematiky ze střední školy, aby překonali svůj handicap a měli tak větší šanci zvládnout úspěšně první rok studia.
Výstupy z učení
Student absolvováním letní školy by si měl připomenout (případně doplnit) některé partie středoškolské matematiky.
Osnova
  • Několik vhodně zvolených partií středoškolské matematiky.
Literatura
  • ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj! z matematiky 1. Vyd. 4. Brno: Didaktis, 2007. 208 s. ISBN 9788073581022. info
  • ČERMÁK, Pavel a Petra ČERVINKOVÁ. Odmaturuj z matematiky 2. 3. vyd. Brno: Didaktis, 2004. info
  • BOUCNÍK, Pavel. Odmaturuj! z matematiky 3 : [sbírka řešených příkladů]. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2004. 248 s. ISBN 8073580101. info
Výukové metody
Přednášky a cvičení.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za aktivní účast na letní škole konané 6.-8. září 2021.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/MUC01