MUC03 Základy matematiky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Iva Dřímalová (cvičící)
Garance
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! M1120 Diskrétní matematika && ! NOW ( M1120 Diskrétní matematika )
Znalost středoškolské matematiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je položit základy vysokoškolské matematiky a jejího exaktního budování. Předmět se věnuje základním pojmům a jejich dobrému chápání a používání.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit vybrané zakladní matematické pojmy; porozumět a vysvětlit vybrané zakladní matematické techniky; porozumět a vysvětlit souvislosti mezi základními matematickými pojmy.
Osnova
 • 1. Základní logické pojmy
 • 2. Základní množinové pojmy
 • 3. Základní číselné obory
 • 4. Základní vlastnosti celých čísel
 • 5. Zobrazení
 • 6. Relace
 • 7. Uspořádané množiny
 • 8. Ekvivalence a rozklady
 • 9. Základní algebraické struktury s jednou operací
 • 10. Základní algebraické struktury se dvěma operacemi
 • 11. Homomorfizmy algebraických struktur.
Literatura
  povinná literatura
 • Horák, Pavel. Základy matematiky. Učební text. https://www.math.muni.cz/~vondra/vyuka/p2020/zm/zm_skripta_2013.pdf
 • Horák, Pavel. Základy matematiky. Učební text ke cvičení. https://www.math.muni.cz/~vondra/vyuka/p2020/zm/zm_sbirka_2013.pdf
  neurčeno
 • ROSICKÝ, Jiří. Algebra. 2. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 140 s. ISBN 802100990X. info
 • CHILDS, Lindsay. A concrete introduction to higher algebra. 2nd ed. New York: Springer, 1995. xv, 522. ISBN 0387989994. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými aplikacemi - probíhá distanční formou. Cvičení: praktické procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh studenty - probíhá prezenční formou.
Metody hodnocení
Výuka: přednáška, cvičení. Zkouška písemná a ústní. Pokud dojde ke zhoršení epidemické situace bude zkouška v obdobné formátu přes MS Teams.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/MUC03