MUC04 Bakalářský seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MUC04/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 18:00–19:50 online_M3
Předpoklady
NOW ( MUC_BP2 Bakalářská práce 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specializovaný seminář pro studenty 3. ročníku zaměřený na vypracování závěrečné bakalářské práce.
Výstupy z učení
Specializovaný seminář pro studenty 3. ročníku zaměřený na vypracování závěrečné bakalářské práce.
Osnova
  • - Formální náležitosti bakalářské práce - Práce s literaturou - Citace literatury - Uložení bakalářské práce do ISu - Obhajoba bakalářské práce
Literatura
  • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
Výukové metody
Prezentace studentů, diskuze.
Metody hodnocení
Seminář; prezentace vlastní bakalářské práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si povinně zapíší ti, kdo mají zapsánu bakalářskou práci z matematiky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/MUC04