MUC23 Analytická geometrie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Šišma, Dr. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. St 8:00–9:50 online_M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MUC23/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Po 14:00–15:50 online_M5, P. Šišma
Předpoklady
Předpokladem je znalost předmětů M1500 Algebra 1, M2500 Algebra 2 a M3521Geometrie 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- analytická teorie afinních zobrazení afinních prostorů, zejména v rovině a trojrozměrném prostoru;
- analytická teorie shodných a podobných zobrazení euklidovských bodových prostorů, zejména v rovině a trojrozměrném prostoru;
- teorie kruhových inverzí v rovině;
- zvládnutí příslušných výpočetních technik;
- podpora prostorové představivosti studentů.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- řešit úlohy s afinními zobrazeními;
- řešit úlohy s využítím shodných a podobných zobrazení;
- řešit úlohy s využítím kruhové inverze.
Osnova
 • Invariantní podprostory lineárních transformací vektorového prostoru.
 • Invariantní podprostory ortogonálních transformací vektorového prostoru se skalárním součinem.
 • Afinní zobrazení :
 • - asociované lineární zobrazení;
 • - souřadnicové vyjádření afinního zobrazení;
 • - afinní zobrazení afinního prostoru na sebe, samodružné body a vlasní směry;
 • - homotetie;
 • - základní afinní zobrazení, rozklad afinního zobrazení na základní afinní zobrazení.
 • Shodná zobrazení:
 • - souřadnicové vyjádření shodného zobrazení;
 • - grupa shodností, symetrie podle púodprostorů; - souřadnicové vyjádření afinního zobrazení;
 • - rozklad shodnosti na souměrnosti podle nadrovin; - klasifikace shodností v rovině a prostoru.
 • Podobná zobrazení.
 • - souřadnicové vyjádření podobného zobrazení;
 • - grupa podobností;
 • - rozklad podobnosti na stejnolehlost a shodnost.
 • Kruhová inverze e její využití pro řešení planimetrických úloh.
Literatura
  doporučená literatura
 • JANYŠKA, Josef. Geometrická zobrazení, Učební text, jarní semestr 2017
  neurčeno
 • SEKANINA, Milan. Geometrie. II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 307 s. info
 • HORÁK, Pavel a Josef JANYŠKA. Analytická geometrie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 151 s. ISBN 80-210-1623-X. info
 • SEKANINA, Milan. Geometrie. I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 197 s. info
 • KADLEČEK, Jiří a Jan TROJÁK. Geometrie. III, Geometrická zobrazení : přehled látky s řešenými příklady. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 249 s. info
 • BOČEK, Leo a Jaroslav ŠEDIVÝ. Grupy geometrických zobrazení. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 213 s. info
 • ŠMARDA, Bohumil. Analytická geometrie [Šmarda, 1978]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 157 s. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s ukázkami praktických aplikací
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh studenty.
Podle podmínek stanovených vládou nebo Masarykovou univerzitou může výuka probíhat prezenčně nebo distančně. Totéž se týká také zkoušky.
Metody hodnocení
Zkouška písemná a ústní.
Průběžné požadavky: Písemné testy ve cvičeních.
Navazující předměty
Informace učitele
Úspěšné zvládnutí kurzu předpokládá znalost analytické teorie zobrazení v afinních a Euklidovských prostorech podepřené schopností samostatně řešit příslušné příklady.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/MUC23