MUC24 Planimetrie na SŠ

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
RNDr. Pavel Šišma, Dr.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je zopakovat a procvičit základní temata středoškolské geometrie. Pozornost je věnována nejen pochopení základních metod řešení geometrických konstrukčních úloh, ale také otázkám výuky elementární geometrie na středních školách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen řešit geometrické konstrukční úlohy a orientovat se v otázkách výuky elementární geometrie na středních školách.
Osnova
  • - Shodná zobrazení, využití při řešení důkazových a konstrukčních úloh - Podobná zobrazení, využití při řešení důkazových a konstrukčních úloh - Planimetrické výpočty
Literatura
  • HERMAN, Jiří, Radan KUČERA a Jaromír ŠIMŠA. Seminář ze středoškolské matematiky. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 51 s. ISBN 9788021035287. info
Výukové metody
Prezentace studentů, diskuze.
Metody hodnocení
Řešení příkladů; 1 písemná práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/MUC24