MUC33 Elementární teorie čísel

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Základy dělitelnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen:
rozumět základům elementární teorie čísel, zejména hlavním tvrzením o prvočíslech
pracovat s kongruencemi
řešit lineární kongruence a jejich soustavy a některé typy kongruencí vyššího stupně
různými metodami řešit diofantické rovnice
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
rozumět základům elementární teorie čísel
pracovat korektně s kongruencemi
řešit lineární kongruence a jejich soustavy a některé typy kongruencí vyššího stupně
různými metodami řešit diofantické rovnice
Osnova
  • Elementární teorie čísel (prvočísla, kongruence, Fermatova a Eulerova věta).
  • Kongruence o jedné neznámé (řešení lineárních kongruencí a jejich soustav, řešení binomických kongruencí pomocí primitivních kořenů). Kvadratické kongruence, Legendreův a Jacobiho symbol, kvadratická reciprocita.
  • Diofantické rovnice (lineární diofantické rovnice, některé elementární metody řešení diofantických rovnic vhodného tvaru).
Literatura
    neurčeno
  • IRELAND, Kenneth F. a Michael I. ROSEN. A classical introduction to modern number theory. 2nd ed. New York: Springer, 1990. xiv, 389. ISBN 038797329X. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně aplikací (např. kryptografie s veřejným klíčem)
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu jsou maximálně 2 neomluvené neúčasti ve cvičení. Cca v polovině semestru bude ve cvičení psána písemka, jejíž bodové hodnocení bude tvořit 1/3 bodů písemné části zkoušky. Součástí zkoušky je písemná část (zbylých 2/3 bodů) a ústní část. Dílčí bonusové body započítávané v řádném termínu zkoušky lze získat řešením dobrovolných domácích úloh.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~bulik/vyuka/Algebra-2/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/MUC33