MUC_BP1 Bakalářská práce 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 90 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu (a kurzu navazujícího) zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě bakalářské práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • Literatura použitá v bakalářské práci / Literature used in bachelor theses
  • LOMTATIDZE, Lenka a Roman PLCH. Sázíme v LaTeXu diplomovou práci z matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 122 s. ISBN 80-210-3228-6. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět Bakalářská práce 1 lze zapsat po získání alespoň 90 kreditů. V semestru, kdy byl předmět zapsán si student musí do konce 3. výukového týdne zvolit téma bakalářské práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/MUC_BP1