MUC_DP1 Diplomová práce 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
V semestru, kdy byl předmět zapsán si student musí do konce 3. výukového týdne zvolit téma diplomové práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.