S1002 Chemical properties, structure and interactions of nucleic acids – practical course

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/10. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (cvičící)
doc. Mgr. Miloslava Fojtová, CSc. (cvičící)
RNDr. Iva Kejnovská, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Národní centrum pro výzkum biomolekul - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předchozí nebo souběžné absolvování předmětu S1001
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studentům bude poskytnuta možnost získat zkušenosti s jednoduchými experimenty založenými na metodách, jejichž teoretický základ je obsahem kurzu S1001.
Výstupy z učení
At the end of the course students will be trained to perform simple experiments based on methods and experimental techniques that are related to topics of the course S1001.
Osnova
  • 1. Gelová elektroforéza nukleových kyselin, proteinů a jejich komplexů, dvourozměrná elektroforéza. 2. Blotting, imunodetekce bílkovin. 3. Magnetoseparační metody, imunoprecipitace. 4. Centrifugační metody, srážení DNA, extrakce organickými činidly, gradientová centrifugace, ultrafiltrace. 5. Chromatografické metody, FPLC proteinů na ionexových, afinitních a gelově-filtračních kolonách. 6. Sekvencování DNA, "footprinting". 7. Elektrochemické metody, stanovení DNA a proteinů, detekce poškození DNA a jejích interakcí. 8. UV VIS a CD spektrofotometrie biopolymerů
Literatura
  • BLACKBURN, M. G. a M. J. GAIT. Nucleic Acids in Chemistry and Biology. Oxford: Oxford University Press, 1996. info
  • SINDEN, Richard R. DNA structure and function. San Diego: Academic Press, 1994. xxiii, 398. ISBN 0126457506. info
  • ADAMS, R. L. P., J. T. KNOWLER a D. P. LEADER. The Biochemistry of Nucleic Acids. 10th edit. London: Chapman and Hall, 1986. info
Výukové metody
Praktická cvičení, demonstrace v laboratoři
Metody hodnocení
Typ výuky: praktické ukázky experimentů, výklad s ukázkami přístrojů a skutečných výsledků, jednoduché úlohy prováděné studenty Typ zkoušky: zápočet (na základě účasti v praktickém cvičení)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
nyní nejsou
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/S1002