Z0027 Geografická analýza trhu práce

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Novotný (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Po 14:00–14:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0027/01: Po 19. 9. až Ne 18. 12. St 14:00–15:50 Z1,01001b, T. Novotný, O. Šerý
Předpoklady
PROGRAM ( B - AG ) || PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvování kursu předpokládá, že po jeho ukončení posluchači dokážou zpracovat objektivní zprávu o situaci na trhu práce ve vybraném regionu. Důraz v přednáškách bude položen na podrobné se seznámení se zdroji statistických dat o zaměstnanosti a nezaměstnanosti, s ukazateli používanými při analýze situace na trhu práce.
Osnova
 • 1. Úvod do studia trhu práce, zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
 • 2. Nezaměstnanost - teoretický pohled, praktické důsledky, vývoj v ČR po roce 1989
 • 3. Struktury nezaměstnanosti, regionální rozdíly
 • 4. Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 • 5. Teritoriální pakty zaměstnanosti
 • 6. Zahraniční instituce a databáze v oblasti trhu práce
 • 7. Postavení mužů a žen na trhu práce
 • 8. Pozice cizinců na trhu práce
 • 9. Postavení osob podle věku na trhu práce (15-24 let, 50 let a více, absolventi a mladiství)
 • 10. Role vzdělanosti na trhu práce
 • 11. Postavení osob na trhu práce dle odvětví ekonomické činnosti
 • 12. Pozice zdravotně postižených a OSVČ na trhu práce
 • 13. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji (příklad studie v oblasti trhu práce)
Literatura
 • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. info
 • DRBOHLAV, Dušan. Migrace a (i)migranti v Česku : kdo jsme, odkud přicházíme, kam jdeme? Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010. 207 s. ISBN 9788074190391. info
 • DRBOHLAV, Dušan. Nelegální ekonomické aktivity migrantů : (Česko v evropském kontextu). Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2008. 311 s. ISBN 9788024615523. info
 • HORÁKOVÁ, Milada. Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2008. 114, 10. ISBN 9788074160202. info
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena. Trh práce na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2006. 256 s. ISBN 8024511495. info
 • VEČERNÍK, Jiří. Czech society in the 2000s. 2009. ISBN 978-80-200-1750-5. info
 • Přehled trhu práce v České republice. OECD, Paris 1995.
 • Nejistoty na trhu práce. Sirovátka, T. - Winkler, J. - Žižlavský, M. (eds.). 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. 198 s. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Edited by Jiří Večerník. 1. vyd. Praha: Academia, 1998. 364 s. ISBN 8020007032. info
Výukové metody
Přednášky a semináře: Výuka bude probíhat v počítačové učebně. Teoretické přípravě budou věnovány přednášky, v rámci kterých však budou posluchači seznamováni i s praktickýmí příklady. Ti během seminářú budou zpracovávat seminární práci věnovanou analýze i syntéze trhu práce v konkrétním regionu.
Metody hodnocení
Ústní zkouška zaměřená na prověření získaných poznatků. Hodnocení bude zohledňovat i kvalitu práce ve cvičeních.
Informace učitele
Při klasifikaci bude položen důraz na kvalitu průběžné práce ve cvičeních. U ústní části zkoušky musí student prokázat, že dokáže správně interpretovat výsledky geografické analýzy v modelovém území. Zkouška bude obsahovat otázky z výše uvedených 13 tematických okruhů (viz osnova).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.