Z0076 Meteorologie a klimatologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Chromá, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z0076/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Z0076/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazující na Fyzickou geografii v povinném základu geografie poskytuje představu o meteorologických a klimatologických jevech a dějích, které se odehrávají v atmosféře. Jde o získání komplexní představy o fungování klimatického systémy, klimatotvorných faktorech a procesech, které ovlivňují typy klimat na Zemi, variabilitu a změny klimatu. Zvláštní pozornost je věnována vlivu antropogenního faktoru na klimatický systém.
Osnova
  • 1. Meteorologie a klimatologie jako vědní disciplíny 2. Atmosféra a její vlastnosti 3. Základní meterologické prvky a jejich klimatologické charakteriky I 4. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky II 5. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky III 6. Všeobecná cirkulace atmosféry I 7. Všeobecná cirkulace atmsféry II 8. Způsoby získávání meteorologických dat a informací 9. Předpověď počasí 10. Základní klimatotvorné faktory 11. Klimatické modely 12. Kolísání a změny klimatu 13. Klimatické scénáře 14. Dopady možné klimatické změny
Literatura
  • BARRY, Roger G. a Richard J. CHORLEY. Atmosphere, weather and climate. 7th ed. London: Routledge, 1998. 409 s. ISBN 0415160200. info
  • NETOPIL, Rostislav, Rudolf BRÁZDIL a Jaromír DEMEK. Fyzická geografie. D. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 272 s., [1. info
Informace učitele
Student by měl mít dobrou znalost základní terminologie a poznatky o příčinách, mechanismech a projevech meteorologických a klimatologických jevů a dějů v krajinné sféře Země. Má potřebné informace o způsobech získávání meteorologických dat, poznatky z metod klimatologického výzkumu a praktické zkušenosti z řešení dílčích klimatologických problémů (metody klimatografie).
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: zapisují pouze studenti, kteří neukončili tento předmět v roce 2001-2002. V roce 2002-03 nebude probíhat výuka předmětu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.