Z0076 Meteorologie a klimatologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Řehoř (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z0076/01: Čt 12:00–13:50 Z4,02028, K. Láska, J. Řehoř
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 40 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prezentace základních poznatků z meteorologie a jejich využití v klimatologii s prezentací komplexní představy o těchto dvou studijních oborech a se zvláštním zřetelem na vlastnosti atmosféry, základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky, všeobecnou cirkulaci atmosféry, předpověď počasí, klimatotvorné faktory a procesy, klimatické klasifikace, klimatické modelování, klimatické scénáře a poznatky posledních zpráv IPCC.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a děje, které se odehrávají v atmosféře; porozumět problematice předpovědi počasí; osvojit si způsoby získávání meteorologických informací; osvojit si klimatologické zákonitosti; promítnout komplexní informace o fungování klimatického systému, klimatotvorných faktorů a procesů do studia vývoje krajinné sféry; osvojit si poznatky o typech klimat na Zemi, o variabilitě a změnách klimatu; vymezit vliv antropogenního faktoru na klimatický systém; osvojit si poslední nejnovější poznatky IPCC o klimatické změně.
Osnova
 • Přednáška: 1. Meteorologie a klimatologie jako vědní disciplíny 2. Atmosféra a její vlastnosti 3. Základní meterologické prvky a jejich klimatologické charakteriky I 4. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky II 5. Základní meteorologické prvky a jejich klimatologické charakteristiky III 6. Všeobecná cirkulace atmosféry I 7. Všeobecná cirkulace atmsféry II 8. Způsoby získávání meteorologických dat a informací 9. Předpověď počasí 10. Základní klimatotvorné faktory 11. Klimatické modely 12. Kolísání a změny klimatu 13. Klimatické scénáře 14. Dopady možné klimatické změny Cvičení: 1. Exkurze na ČHMÚ Brno 2.-3. Klimatografie vybrané oblasti 4. Teplotní a srážkové indexy 5. Základní zpracovani klimatologických dat software AnClim - úvod 6.-11. Meteorologická měření a pozorování 12.-13. IPCC 2007 - shrnutí pro politické představitele I, II
Literatura
  povinná literatura
 • Barry, Roger Graham - Chorley, Richard J. Atmosphere, weather and climate. 9th ed. London : Routledge, 2009. xvi, 536 s. ISBN 0-415-46570-2.
 • BARRY, Roger G. a Richard J. CHORLEY. Atmosphere, weather and climate. 8th ed. London: Routledge, 2003. xvi, 421. ISBN 0415271703. info
 • IPCC 2014. Závěry pracovních skupin I a II - shrnutí pro politické představitele.
  doporučená literatura
 • BEDNÁŘ, Jan. Meteorologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 223 s. ISBN 80-7178-653-5. info
 • NETOPIL, Rostislav, Rudolf BRÁZDIL a Jaromír DEMEK. Fyzická geografie. D. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 272 s., [1. info
Výukové metody
teoretická příprava (přednášky), písemné zpracování klimatografie vybrané oblasti, výpočet teplotních a srážkových indexů, praktické seznámení s meteorologickými přístroji, exkurze na ČHMÚ Brno (předpověď počasí), samostatné studium vybraných materiálů IPCC
Metody hodnocení
Podmínky pro získání zápočtu: 1) docházka do cvičení (neúčast musí být řádně omluvena v ISu) 2) vypracování seminární práce podle zadání vedoucího cvičení (minimum 18 bodů ze 30) 3) vypracování cvičení podle zadání vedoucího cvičení (minimum 9 bodů z 15) 4) úspěšné absolvování testu z meteorologických přístrojů a pozorování (minimum 18 bodů ze 30). V případě nesplnění některé z požadovaných částí není zápočet udělen. Zkouška: ústní nebo písemnou formou se zohledněním celkového počtu získaných bodů v rámci cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.