Z8155 Analytická kartografie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007
Rozsah
2/3. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Staněk, Ph.D.
Rozvrh
St 17:00–18:50 Z3,02045
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8155/01: Út 8:00–10:50 Z1,01001b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s analytickým přístupem ke tvorbě mapových děl. Vedle základních principů jsou těžištěm kurzu metody automatizované kartografické generalizace. Pozornost je také věnována integraci mapových děl, automatizovaném umisťování textů a využití metod umělé inteligence v kartografii.
Osnova
  • 1. Principy analytické kartografie 2. Mapové struktury a jejich transformace 3. Analytický přístup ke kartografické generalizaci 4. Klasifikace mapového pole 5. Klasifikace tvarů mapových prvků 6. Bezkontextová automatizovaná generalizace 7. Kontextová automatizovaná generalizace 8. Specifika automatizované generalizace tématických map 9. Automatizovaná integrace mapových děl 10. Automatizované umisťování textů 11. Generování anamorfóz 12. Využití expertních systémů v kartografii 13. Využití neuronových sítí v kartografii
Literatura
  • JOAO, Elsa Maria. Causes and consequences of map generalisation. London: Taylor & Francis, 1998. xv, 266 s. ISBN 0-7484-0777-4. info
  • Algorithmic foundations of geographic information systems. Berlin: Springer-Verlag, 1997. xiv, 287. ISBN 3540638180. info
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže znalost principů analytické kartografie a znalost metod a postupů automatizované generalizace a umisťování textů. Získané znalosti student prokáže i na zadaném konkrétním příkladě.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.