ZX404 Úvod do tajemství map a GIS - online

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radim Štampach, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 20 ) || PROGRAM ( N - UCZ ) || PROGRAM ( N - UCC )|| PROGRAM ( N - UCB ) || PROGRAM ( N - UCBV ) || PROGRAM ( N - UCF ) || PROGRAM ( N - UCM ) && ! PROGRAM ( B - GEK ) && ! PROGRAM ( N - AGG ) && ! PROGRAM ( N - FYG ) && ! PROGRAM ( N - GKG ) && ! PROGRAM ( N - SGR ) && (! Z8118 Tvorba tematických map ) && (! Z8818 Aplikovaná geoinformatika )
Zájemce o předmět musí zvládát běžné práce na počítači a mít zájem o mapy a geografii.

Studenti mohou pracovat na svých vlastních počítačích nebo na počítačích v univerzitních studovnách či terminálových serverech. Pokud budou pracovat na svých počítačích, musí si nainstalovat univerzitní licenci programu ArcGIS. V univerzitních studovnách a na terminálových serverech je program ArcGIS nainstalován. Více informací o univerzitní licenci ArcGIS: https://it.muni.cz/sluzby/software/esri-arcgis
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: nelze zapsat pro studenty jednooborového studia programů B-GEK, N-AGG, N-FYG, N-GKG, N-SGR
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty jiných oborů než je geografie nebo kartografie s geografickými informačními systémy (GIS) a s možnostmi jejich využití v jiných oborech – včetně jejich vlastního.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou posluchači ovládat prostředí programů GIS a budou schopni provádět v nich nejčastější úlohy – např. provádět základní prostorové analýzy a tvořit základní typy map. Seznámí se i se základy pokročilých analýz v GIS.
Osnova
  • Základní ovládání programů GIS Nejčastější úlohy v GIS Tvorba různých druhů map – orientačních, statistických apod. Veřejně dostupné zdroje dat a jejich využití v GIS Práce s daty z GPS 3D vizualizace v GIS Terénní modely – tvorba a využití v analýzách
Literatura
    doporučená literatura
  • MIKLÍN, Jan, Radek DUŠEK, Luděk KRTIČKA a Oto KALÁB. Tvorba map. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2018. 299 stran. ISBN 9788075990174. info
    neurčeno
  • Multimediální učebnice kartografie. Online: https://ucebnice.geogr.muni.cz/kartografie/
  • SLOCUM, Terry A. Thematic cartography and geographic visualization. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. x, 518. ISBN 0130351237. info
Výukové metody
Výuka je převážně řešena formou e-learningu (interaktivní osnovy). Ta je založena na praktických cvičeních ve vyučovaném software vycházejících z reálných úloh. Součástí interaktivní osnovy jsou i krátké prezentace na aktuálně probírané téma. V průběhu semestru budou studenti vypracovávat a odevzdávat samostatná cvičení.

Hlavním používaným GIS programem bude ArcGIS, jehož licenci si může každý student Masarykovy univerzity nainstalovat na svůj počítač. Více informací: https://it.muni.cz/sluzby/software/esri-arcgis

V případě, že část e-learningových materiálů bude nejasná, nebo že se vyskytne nějaký jiný problém, mohou studenti kdykoliv požádat vyučujicího o osobní konzultaci a vysvětlení učiva.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je úspěšné odevzdání všech cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: online výuka.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/ZX404