Z8118 Tvorba tematických map

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Staněk, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Musil (cvičící)
Mgr. Tomáš Pavelka (cvičící)
Zbyněk Cincibus (pomocník)
Petra Hašková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 Z5,02004
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8118/01: Út 16:00–17:50 Z1,01001b, M. Musil, T. Pavelka
Z8118/02: St 15:00–16:50 Z1,01001b, M. Musil, T. Pavelka
Předpoklady
Z0262 Geoinformatika || Z2062p Geografická kartografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět si klade za cíl demonstrovat teoretické báze tvorby tematických map a kompoziční prvky tematických map. Dále vazby a vztahy mezi informací, obsahem a náplní na tematických mapách, obsah mapy, principy tvorby legendy, druhy a způsoby řešení hodnotových měřítek. Představí také tematické mapy a atlasy české, s výběrem světové, produkce jako zdroj k získávání poznatků a jejich kritické hodnocení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopit základní teoretické principy tematické kartografie;
- aplikovat přístupy mapové kompozice;
- hodnotit strukturu tematických map;
- použít principy tvorby legendy tematické mapy;
- vytvářet a používat tematické mapy.
Osnova
 • 1.Vymezení a definování pojmů tematická mapa (resp. tematický kartografický produkt), způsoby členění tématických map. 2. Základní a nadstavbové kompoziční prvky tematických map. 3. Obsah a náplň tematických map. 4. Měřítka mapy, hodnotová měřítka, tvorba velikostních stupnic, jejich vnitřní forma a dělení. 5. Grafické způsoby pro znázornění kvalitativních údajů do mapy. 6. Grafické způsoby pro znázornění kvantitativních údajů. 7. Znázornění kvantitativních údajů do mapy. 8. Koncepce mapy - řešení účelu, názvu a návrhu obsahu mapy. 9. Konstrukce mapy pracovní, podkladové, sestavitelského originálu, řešení zrcadla mapy a kladu mapových listů. 10. Legenda mapy, zásady a proces její tvorby. 11. Kartografická anamorfóza 12. Vybraná produkce tematických map a atlasů 13. Hodnocení tematických map Cvičení: 1. Mentální tematická mapa 2. Trénink v ArcMapu (souřadné systémy, výběr prvků apod.) 3. Nástroje geoprocessingu 4. Kompozice jednoduché tematické mapy 5. Quantum GIS - základní seznámení 6. Kartogramy a kartodiagramy 7. Velikostní stupnice 8. Editace a georeferencování 9. Symbolika v tematických mapách 10. Tematická mapa (semestrální práce)
Literatura
 • LAUERMANN, Lubomír. Technická kartografie. Díl II. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1978. 319 s. info
 • Atlas of the evnironment and health of the population of the ČSFR : Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. info
 • Atlas krajiny Slovenskej republiky. Edited by László Miklós. 1. vyd. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2002. 342 s. ISBN 80-88833-27-2. info
 • KAŇOK, Jaromír. Tematická kartografie. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1999. 318 s. ISBN 8070427817. info
 • DRÁPELA, Milan V. Vybrané kapitoly z kartografie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 128 s. info
 • SLOCUM, Terry A. Thematic cartography and geographic visualization. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. x, 518. ISBN 0130351237. info
 • VEVERKA, Bohuslav. Topografická a tematická kartografie. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1988. 298 s. info
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 187 s. ISBN 802440270X. info
 • MONMONIER, Mark. Proč mapy lžou. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xiii, 221. ISBN 8072262386. info
Výukové metody
Teoretické přednášky, praktické cvičení na počítačích.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, hodnocení cvičení, povinná docházka na cvičení
Informace učitele
Předmět je zakončen zkouškou, u které student prokáže znalosti v řešení návrhu obsahu tematické mapy ve vztahu k legendě mapy, prokáže schopnost v řešení kompozice, koncepce a konstrukce map pro vybranou tematiku a prokáže orientaci v produkci tematických kartografických děl s kritickým hodnocením.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z8118