B2160 Terénní cvičení k systematické botanice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
5 dnů. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Unar, CSc.
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.
Předpoklady
NOW ( B2030 Systém a fylog. vyš. rostlin )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002.