EN

PřF:C6310 Symetrie molekul - Informace o předmětu

C6310 Symetrie molekul

Přírodovědecká fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Pravidla programů nestanovují žádná omezení zápisu předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní vlastnosti grupy, multiplikační tabulka a třída. Prvky a operace symetrie. Grupy bodové symetrie, klasifikace molekul. Reprezentace grupy, charaktery. Výběrová pravidla ve spektroskopii a alikace v teorii chemické vazby. Cílem předmětu je seznámit s východisky rozboru chemického problému z pohledu symetrie a tento rozbor procvičit.
Osnova
 • 1. Symetrie a přírodní vědy, historický přehled.

  2. Grupa, vlastnosti grupy, multiplikační tabulka, podgrupa, třída.

  3. Prvky a operace symetrie.

  4. Bodové grupy symetrie, klasifikace molekul podle symetrie.

  5. Maticové reprezentace operací symetrie, charaktery.

  6. Neredukovatelné reprezentace, jejich charaktery, degenerace.

  7. Tabulky charakterů neredukovatelných reprezentací.

  8 . Transformační vlastnosti funkcí x, y, z, xy, xz, yz, x2, y2, z2 a rotací.

  9. Nulové a nenulové hodnoty integrálů.

  10. Výběrová pravidla pro spektrální přechody.

  11. Symetrie molekulových vibrací.

  12. Symetrie a chemická vazba.

Literatura
 • ATKINS, P. W. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0198501013. info
 • Cotton, Frank Albert. Chemical Applications of Group Theory, 3rd Edition, John Wiley & Sons; ISBN: 0471510947
 • HARGITTAI, István a Magdolna HARGITTAI. Symmetry through the eyes of a chemist. 2nd ed. New York: Plenum Press, 1995. xii, 496 s. ISBN 0-306-44852-1. info
Metody hodnocení
Přednáška doplněná podle potřeby procvičováním probírané látky.

Zkouška / kolokvium probíhá formou písemného testu. Při zpracování testu studenti mohou použít učebnice, poznámky a další vlastní pomůcky. Požadavky na úspěšnost testu se liší podle zakončení. Studenti, kterým písemná forma ukončení nevyhovuje, se mohou dohodnout na ústní formě.
Informace učitele
http://cheminfo.chemi.muni.cz/kubacek/Symetrie/index.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.