F6560 Historie astronomie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2008
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladimír Štefl, CSc.
Rozvrh
Po 16:00–17:50 F2,02012
Předpoklady
Předmět je určen především studentům fyziky se zaměřením na astronomii. U studentů je předpokládána znalost astronomie na úrovni bakalářského kursu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V přednášce bude podán základní obraz historie astronomie jako přírodní vědy. Výklad přiblíží postupné vytváření pojmového aparátu astronomie, jeho vývoje současně s metodami, kterých astronomie v dané době používala. Na tomto základě bude provedena periodizace historických období, vytvářející hlavní linii vývoje astronomie. Důraz není kladen na množství faktů nýbrž na objasnění vývoje vybraných ucelenějších teorií charakterizujících dané historické období. Při výkladu je rovněž zachycena souvislost vývoje astronomie s matematikou a fyzikou.
Osnova
  • 1. Význam astronomie 2. Astronomie ve starověku a antice 3. Astronomie ve středověku a renesanci 4. Kosmická mechanika 5. Stelární astronomie 6. Astrofyzika 7. Extragalaktikcá astronomie a kosmologie 8. Historický vývoj astronomie u nás
Literatura
  • Pannekoek, A.: A History of Astronomy. New York, Dover Publishing 1989.
  • Štefl, V., Krtička, J.: Historie astronomie. http://www.physics.muni.cz/astrohistorie
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
L.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.