M2150 Algebra I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2010
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:50 M1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M2150/01: St 14:00–15:50 M2,01021, O. Klíma
M2150/02: St 16:00–17:50 M2,01021, O. Klíma
M2150/03: Pá 10:00–11:50 M5,01013, O. Klíma
Předpoklady
! M2155 Algebra 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět základům teorie grup a okruhů;
vysvětlit základní pojmy a souvislosti mezi nimi.
Osnova
 • Binární operace na množině, pologrupa, (komutativní) grupa; příklady grup a pologrup (čísla, permutace, zbytkové třídy, matice, vektory), základní vlastnosti grup (včetně mocniny prvku, řádu prvku).
 • Podgrupa (včetně podgrupy generované množinou).
 • Homomorfismus a izomorfismus grup (Cayleyova věta, klasifikace cyklických grup), součin grup.
 • Rozklad grupy podle podgrupy (Lagrangeova věta a její důsledky).
 • Faktorizace grup (normální podgrupa, faktorgrupa).
 • Centrum grupy.
 • Konečné grupy, p-grupy, klasifikace konečných komutativních grup, Sylowovy věty.
 • Pojem (komutativního) okruhu, oboru integrity, tělesa, jejich základní vlastnosti.
 • Podokruh (včetně podokruhu generovaného množinou).
 • Homomorfismus a izomorfismus okruhů.
 • Polynomy (základní vlastnosti, dělení polynomů se zbytkem, Euklidův algoritmus, hodnota polynomu v nějakém prvku, kořen polynomu, násobné kořeny, souvislost s derivací polynomu).
 • Polynomy nad okruhy komplexních, reálných, racionálních a celých čísel (ireducibilní polynomy, hledání kořenů polynomu).
Literatura
 • ROSICKÝ, Jiří. Algebra. 4., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 133 s. ISBN 80-210-2964-1. info
Výukové metody
Přednášky: teoretická výuka. Cvičení: řešení konkrétních problémů s cílem porozumět základním pojmům a tvrzením, domácí úlohy.
Metody hodnocení
Zkouška má dvě části, písemnou a ústní.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.