Bi7550 Analýza dat v ekologii společenstev v programu R

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011 - akreditace
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. David Zelený, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. David Zelený, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. David Zelený, Ph.D.
Předpoklady
Bi7540 Zprac. dat ekol. společenstev
Kurz je zaměřen na použití programu R pro analýzu dat v ekologii společenstev. Navazuje přímo na předmět Bi7540 Zpracování dat v ekologii společenstev, oproti kterému je zaměřen více prakticky - předpokládám, že teoretické znalosti si (alespoň do určité míry) studenti přinesou z tohoto nebo podobných předmětů. Před zapsáním tohoto předmětu by měl student také mít alespoň minimální základy praktického používání Rka, které může získat samostudiem nebo absolvováním některého z předmětů zaměřených na práci v R (Bi7560 Uvod do R, Bi8190 Vizualizace biologických dat, Bi7920 Zpracování biologických dat aj.).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz by měl pomocí praktických cvičení studenta naučit, jak zpracovat různé typy ekologických dat v prostředí programu R a také jak se v používání tohoto programu dále zdokonalovat. Rko není jen náhradou za PC-ORD či CANOCO - přináší mnohem víc, počínaje prakticky neomezenými možnostmi při výběru statistických metod až po tvůrčí svobodu, která vám dovolí dělat si s daty prakticky cokoliv.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky, základní manipulace s daty, seznámení s knihovnami vegan a labdsv, doporučená literatura 2. Betadiverzita, matice podobností, Mantel test 3. Metody numerické klasifikace 4. Metody nepřímé ordinace, popis mnohorozměrných dat 5. Metody přímé ordinace, testování hypotéz 6. Klasifikační a regresní stromy 7. Doplňkové metody (např. Beals smoothing, analýza diverzity - rarefaction, atd.)
Literatura
  • Oksanen J. (2010): Multivariate analysis of ecological communities in R: vegan tutorial. URL: http://cc.oulu.fi/~jarioksa/opetus/metodi/vegantutor.pdf
  • Roberts, D.V. (2009): R labs for vegetation ecologists. URL: http://ecology.msu.montana.edu/labdsv/R/
  • CRAWLEY, Michael J. The R book. Hoboken, N.J.: Wiley. viii, 942. ISBN 9780470510247. 2007. URL info
Výukové metody
Přednášky budou spočívat v kombinaci teoretických částí, zaměřených na seznámení se s jednotlivými metodami, a praktických částí, kdy budou tyto metody použity na reálných datech. Důraz bude kladen především na praktickou část.
Metody hodnocení
Ke konci semestru studenti vypracují semestrální práci, která bude spočívat v analýze vlastních (případně vypůjčených) dat pomocí některé z probíraných metod. Kurz bude ukončen ústní zkouškou, která bude mít formu diskuse nad semestrální prací, doplněné dalšími dobře mířenými otázkami. V průběhu semestru bude zadáno několik domácích úkolů na procvičení některých metod.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: jaro 2011, 2013, ...
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.