EN

PřF:C6310 Symetrie molekul - Informace o předmětu

C6310 Symetrie molekul

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:50 A12-311
Předpoklady
Pravidla programů nestanovují žádná omezení zápisu předmětu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základní vlastnosti grupy, multiplikační tabulka a třída. Prvky a operace symetrie. Grupy bodové symetrie, klasifikace molekul. Reprezentace grupy, charaktery. Výběrová pravidla ve spektroskopii a alikace v teorii chemické vazby.
Cílem předmětu je seznámit s východisky rozboru chemického problému z pohledu symetrie a tento rozbor procvičit.
Osnova
 • Úvod. Symetrie a přírodní vědy, historický přehled.

  1. Grupa, vlastnosti grupy, multiplikační tabulka, podgrupa, třída.

  2. Prvky a operace symetrie.

  3. Bodové grupy symetrie, klasifikace molekul podle symetrie.

  4. Vlastnosti molekul podmíněné symetrií.

  5. Maticové reprezentace operací symetrie, charaktery.

  6. Neredukovatelné reprezentace, jejich charaktery, degenerace.

  7. Tabulky charakterů neredukovatelných reprezentací.

  8 . Transformační vlastnosti funkcí x, y, z, xy, xz, yz, x2, y2, z2 a rotací.

  9. Nulové a nenulové hodnoty integrálů.

  10. Výběrová pravidla pro spektrální přechody.

  11. Symetrie molekulových vibrací.

  12. Symetrie a chemická vazba.

Literatura
  doporučená literatura
 • ATKINS, P; DE PAULA, Julio. Atkins' physical chemistry. 9th ed. Oxford : Oxford Univ. Press, 2010. 972 s. ISBN 9780199543373
 • ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2006. xxx, 1064. ISBN 0198700725. info
  neurčeno
 • HARGITTAI, István a Magdolna HARGITTAI. Symmetry through the eyes of a chemist. 2nd ed. New York: Plenum Press, 1995. xii, 496 s. ISBN 0-306-44852-1. info
 • COTTON, F. Albert. Chemical applications of group theory. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1990. xiv, 461. ISBN 0471510947. info
Výukové metody
Přednáška doplněná podle potřeby procvičováním probírané látky.

Metody hodnocení
Zkouška / kolokvium probíhá formou písemného testu. Při zpracování testu studenti mohou použít učebnice, poznámky a další vlastní pomůcky. Požadavky na úspěšnost testu se liší podle zakončení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.