M9901 Analýza tvaru

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
2/2. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 M4,01024
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
M9901/01: Čt 10:00–11:50 MP2,01014a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá klasickou a geometrickou morfometrií (analýzou tvaru), (semi)automatickou indentifikací anatomických význačních bodů, křivek a ploch na biologických objektech, metodami statistické analýzy mnohorozměrných EEG dat, ECG dat a morfometrických dat (mnohorozměrné SVD statistické metody, mnohorozměrné splajny, mnohorozměrné regresní, funkcionální a Fourierove modely) a 2D/3D statistickými zobrazovacími technikami.
Osnova
  • geometrické transformace v 2D a 3D,
  • mnohorozměrné splajny, funkcionální a Fourierove modely,
  • identifikace a analýza význačních bodů, křivek a ploch,
  • testování mnohorměrných statistických hypotéz,
  • statistická analýza mnohorozměrných EEG dat, ECG dat a morfometrických dat,
  • 2D/3D statistické zobrazovací techniky
Literatura
  • CASELLA, George a Roger L. BERGER. Statistical inference. 2nd ed. Pacific Grove, Calif.: Duxbury, 2002. xxviii, 66. ISBN 0534243126. info
  • JOHNSON, Richard A. a Dean W. WICHERN. Applied multivariate statistical analysis. 3rd ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992. xiv, 642 s. ISBN 0-13-041807-2. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
domácí úkoly, ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.