C3806 Cvičení z chemie polymerů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Richard Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Světlana Filípková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzy budou mít studenti osvojené praktické znalosti chemie polymerů:
1) Syntéza polymerů v homogenní fázi
2) Syntéza polymerů v heterogenní fázi
3) Metody jejich chemické úpravy a přetváření
4) Způsoby jejich rozkladu
5) Postupy jejich recyklace
Osnova
 • 1) Suspenzní polymerace styrenu
 • 2) Emulzní polymerace styrenu – radikálová iniciace
 • 3) Pyrolýza polystyrenu
 • 4) Expandovatelný polystyren
 • 5) Kopolymerace styrenu a maleinanhydridu
 • 6) Polymerace na rozhraní fází – vlákna
 • 7) PA 6 z kaprolaktamu za katalýzy kyselinou adipovou
 • 8) Solvolýza PEPT
 • 9) Triacetát celulózy
 • 10) Měďnaté hedvábí z celulózy
 • 11) Příprava plastbetonu
 • 12) Alkoholýza EVA na EVOH
 • 13) příprava polyvinylbutyralu
 • 14) Epoxidové pryskyřice X UP pryskyřice s plnivy
Literatura
  doporučená literatura
 • PROKOPOVÁ, Irena. Makromolekulární chemie. Vyd. 2., přeprac. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2007. 207 s. ISBN 9788070806623. info
 • KUČERA, Miloslav. Makromolekulární chemie :synthesa makromolekul. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 1999. 157 s. ISBN 80-214-1330-1. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Povinná účast na všech cvičeních (vypracování všech úloh).
Vypracování protokolu ke každé úloze.
Ověření teoretických znalostí z úloh.
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.