EN

PřF:M9700 Historie geometrie - Informace o předmětu

M9700 Historie geometrie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: kz.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
M9700/01: Út 10:00–11:50 M5,01013
Předpoklady
Pedpokládá se znalost všech zobrazovacích metod deskriptivní geometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Jsou probrány historické předpoklady vzniku jednotlivých metod deskriptivní geometrie.
Osnova
  • 1. Řecká geometrická škola. 2. Euklides a jeho základy. 3. Gaspard Monge a jeho Deskriptivní geometrie. 4. Vliv umění na vznik lineární perspektivy. 5. Česká geometrická škola.
Literatura
  • Euklides, Základy, překlad F. Servít, Praha 1907
  • Monge G., Deskriptivní geometrie,
  • Kadeřávek F., Úvod do dějin rýsování a zobrazovacích nauk,
  • Folta J., Česká geometrická škola, Historická analýza, Studia SAV
Výukové metody
Seminář, na kterém vystupují studenti se samostatně vypracovanými referáty na dané téma. Vypracování semestrální práce.
Metody hodnocení
Hodnoceno je ústní vystoupení na semináři a kvalita semestrální písemné práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, jaro 2018.