C8700 Technologie chemických výrob

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Po 22. 5. St 16:00–17:50 A8-309
Předpoklady
Absolvování základních chemických dispciplin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student rozumět principům průmyslových výrob nejdůležitějších látek. Bude mít informace jednoduchých technologických výrobních zařízení a aparatur, konstrukčních materiálech a jejich využitelnost při jednotlivých výrobách.
Osnova
 • 1. Technologie odpadních vod, technické plyny, výroba vodíku a oxidu uhličitého.

  2. Průmysl síry, výroba kyseliny sírové, sirouhlíku. Průmysl dusíku, výroba kyseliny dusičné, amoniaku a kyanovodíku. Výroba chlorovodíku a kyseliny chlorovodíkové. Výroba kyseliny fosforečné.

  3. Výroba sody, výroba průmyslových hnojiv. Elektrotermické výroby, výroba karbidu vápenatého, karbidu křemíku a fosforu. Elektrochemické výroby, výroba hydroxidu sodného.

  4. Stavební hmoty a silikáty, maltoviny, cementy, sádra, keramika, porcelán, sklo, výroba elementárního křemíku.

  5. Metalurgické výroby - výroba železa a oceli, výroba hliníku, mědi, niklu a olova. Základní informace o výrobě uranu a technologii přepracování vyhořelého jaderného paliva.

  6. Paliva, technologie paliv, úpravy paliv a jejich zušlechťování. Jaderná energetika a energetické sloučeniny.

  7. Zpracování uhlí, karbonizace, zplyňování, zpracování dehtu. Zpracování ropy.

  8. Zpracování zemního plynu a jeho chemické využití. Tenzidy a detergenty.

  9. Výroba základních alkoholů ketonů, aldehydů, aromatických uhlovodíků, aminů, halogen derivátů uhlovodíků, etherů a jejich další využití.

  10. Chemické zpracování dřeva, celulóza, viskóza, papír, třísloviny, silice, glukóza, lignin. Výroba škrobu.

  11. Potravinářská technologie - výroba cukru, čokolády, piva a lihovin

  12. Výroba základních druh polymerů, technologie zpracování plastů.
Literatura
 • NEISER, Jan. Obecná chemická technologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 286 s. info
 • HOVORKA, František. Technologie chemických látek. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005. 180 s. ISBN 80-7080-588-9. URL info
 • PICHLER, Jiří. Základní chemické výroby : (organická část). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 99 s. ISBN 8021017570. info
 • NEISER, Jan. Obecná chemická technologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 286 s. info
 • MEINDL, Jiří. Technologie základních anorganických výrob. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1989. 143 s. ISBN 8021001283. info
 • PICHLER, Jiří. Technologie základních organických látek, tenzidy, barviva a pigmenty. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 81 s. info
 • PICHLER, Jiří. Chemie ve společnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 199 s. ISBN 8021003642. info
 • PICHLER, Jiří. Užitá chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 254 s. ISBN 8021020164. info
 • PICHLER, Jiří. Chemická technologie základních organických látek. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 102 s. ISBN 802100553X. info
 • MLEZIVA, Josef. Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1993. 525 s. ISBN 80-901570-4-1. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
zkouška písemná a ústní
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 6. 2018 09:43, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému