Bi8160 Speciální botanicko-zoologické cvičení v terénu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
5D. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Roleček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! Bi8160 Spec. bot-zool. ter. cvičení && Bi6083 Bc. SZZ ze syst. biol. a ekol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Toto terénní cvičení je určeno pouze pro studenty mgr. stupně studia; ostatní pouze po dohodě s vyučujícími.
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: studium rostlinné a živočišné složky vybraných ekosystémů, měření vybraných faktorů, odběr materialu a zpracování vzorků, jejich dokumentace a konzervace. Určování dominantních druhů.
Výstupy z učení
Studenti se naučí poznávat běžné i vzácnější taxony rostlin a živočichů přímo v terénu. Seznámí se s vybraným chráněným územím a budou schopni výskyt nalezených taxonů interpretovat v kontextu jejich biologie a ekologie.
Osnova
  • Studie rostlinné a živočišné složky vybraných ekosystémů, měření vybraných faktorů, odběr materialu a zpracování vzorků, dokumentace a konservace. Určování dominantních druhů.
Literatura
  • HUDEC, Karel. Příroda České republiky : průvodce faunou. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 439 s. ISBN 9788020015693. info
  • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 9788020008367. info
Výukové metody
týdenní terénní exkurze během letních prázdnin (5 dnů za semestr)
Metody hodnocení
vypracování seznamu pozorovaných taxonů ze stanovených taxonomických skupin na studovaných lokalitách během cvičení
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 5 dní.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.