F8601 Modelování hvězdných atmosfér

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. (přednášející)
Mgr. Barbora Doležalová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–13:50 FLenc,03028
Předpoklady
F7600 Fyzika hvězdných atmosfér
Doporučeno absolvování přednášky F7600 "Fyzika hvězdných atmosfér".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: L
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený pohled na postupy používané v modelování hvězdných atmosfér a hvězdných větrů a na vzájemné souvislosti použitých fyzikálních zákonitostí.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou po absolvování předmětu:
 • seznámeni se současným stavem poznání fyziky hvězdných atmosfér,
 • rozumět vzájemným souvislostem mezi rovnicemi popisujícími hvězdné atmosféry,
 • rozumět současnému pohledu na vznik hvězdných větrů,
 • schopni použít modelování hvězdných atmosfér a větrů k analýze pozorování,
 • schopni pokračovat ve vlastním studiu problematiky.
 • Osnova
  • Obecné základní rovnice hvězdných atmosfér
  • Šedá atmosféra (Hopfova funkce, dvoustupňová šedá atmosféra, zpětný ohřev, střední opacity (toková střední opacita, Rosselandova střední opacita)
  • Statické LTE modely atmosfér (hydrostatická rovnováha, energetická rovnováha (zářivá rovnováha, konvekce), Unsöldova-Lucyho metoda korekce teplot, metoda linearizace, diskretizace rovnic a jejich řešení, urychlená lambda iterace)
  • Statické NLTE modely atmosfér (přehled rovnic, metoda úplné linearizace, užití metody urychlené lambda iterace, sféricky symetrické modely atmosfér, NLTE ohřev
  • Opacita v modelech atmosfér (absorpce, emise a rozptyl, line blanketing a jeho započtení
  • Analýza hvězdných spekter (křivky růstu, klasifikace spekter, užití modelů atmosfér v analýze spekter, zářivá difúze, rotace hvězd, jednorozměrné modely okolohvězdných disků)
  • Hvězdný vítr (typy hvězdných větrů, vítr urychlovaný tlakem, izotermický hvězdný vítr a jeho řešení, koronální vítr)
  • Hvězdný vítr urychlovaný zářením v čarách (zářivé zrychlení, jeho určení a limitní případy; CAK řešení, stabilita hvězdného větru, nehomogenní hvězdný vítr)
  Literatura
   doporučená literatura
  • KUBÁT, Jiří. Fyzika hvězdných atmosfér a větrů, učební text
  • HUBENÝ, Ivan a Dimitri MIHALAS. Theory of stellar atmospheres : an introduction to astrophysical non-equilibrium quantitative spectroscopic analysis. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2015. xvi, 923. ISBN 9780691163291. info
  • LAMERS, Henny J. G. L. M. a Joseph P. CASSINELLI. Introduction to Stellar Winds. : Cambridge University Press, 1999. ISBN 0-521-59565-7. info
  Výukové metody
  Přednášky a cvičení.
  Metody hodnocení
  Ústní zkouška.
  Informace učitele
  V jarním semestru 2018 bude výuka probíhat nepravidelně v delších blocích po dohodě se zapsanými studenty.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  L.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2020.