EN

PřF:GA041 Diplomová práce IV - odevzdání - Informace o předmětu

GA041 Diplomová práce IV - odevzdání

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 16 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G0221 Převzetí zadání diplomové prác && ! GA040 Diplomová práce IV && ( GA020 Diplomový seminář IV || GA021 Diplomový seminář IV || GA021k Diplomový seminář IV || NOW ( GA021 Diplomový seminář IV )|| NOW ( GA021k Diplomový seminář IV )) && ( G9040 Diplomová práce III || G9041 Diplomová práce III )
Splnění předmětu G9041
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce je koncipován jako kurz motivující studenta k průběžnému postupu na diplomové práci tak, aby na konci studia splnil veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Dokončení tohoto kurzu zajistí, že student předloží diplomovou práci dohodnutou školitelem. (Student by měl být připraven na úspěšnou obhajobu diplomové práce).
Osnova
  • Každý student pracuje na vlastním výzkumu k diplomové práci. Čtvrtá část zahrnuje:
  • závěrečné vyhodnocení dat,
  • sepsání a odevzdání práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
Výukové metody
individuální konzultace s vedoucím práce, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
zápočet je udělovaný za odevzdání práce v požadované kvalitě
Navazující předměty
Informace učitele
Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce na základě postupu práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/GA041