Bi6549 Zpracování základních botanických dat

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:50 D31/239
Předpoklady
(! B6549 Metody fytocenologie )&&( B6450 Metody floristického výzkumu || Bi6450 Zákl. metody terénní botaniky )
Bi6450 Zákl. metody terénní botaniky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je teoretické a praktické seznámení studentů se základními metodami zpracování terénních botanických dat. V první polovině kurzu se studenti naučí základy práce s jednoduchou elektronickou databází, založí vlastní databázi sched (etiket) k herbářovým dokladům rostlin a tyto schedy vytisknou. Dále se seznámí se strukturou a funkcí floristické nálezové databáze SurveyPro z programového balíku Janitor 1 a zadají do ní vlastní nálezová data. Ve druhé části studenti zvládnou metodiku popisu vegetace pomocí fytocenologických metod curyšsko-montpellierské školy, zpracování dat pomocí elektronických databází v programu Turboveg for Windows a standardních počítačových programů pro numerickou klasifikaci a editaci fytocenologických tabulek.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: (1) Oschedovat vlastní herbářové položky. (2) Zadat a editovat floristická data do databáze. (3) Zapsat do databáze fytocenologický snímek. (4) Zpracovat a analyzovat fytocenologickou tabulku. Podmínkou pro udělení zápočtu je rovněž pochopení probírané teorie a metodik.
Osnova
  • 1-2. Úvod do práce s jednoduchou elektronickou databází. Založení a vyplnění vlastní databáze herbářových etiket.
  • 3.-6. Nálezová databáze SurveyPro z programového balíku Janitor 1: struktura a funkce. Instalace programu a založení vlastní nálezové databáze včetně zadání terénních dat.
  • 7-8. Databázový systém TURBOVEG: ukládání a výběr fytocenologických dat.
  • 8-9. Analýza fytocenologického materiálu pomocí programu JUICE: základní funkce.
  • 10.-11. Klasifikace vegetace pomocí programu TWINSPAN, stanovení diagnostických druhů.
  • 12.-13. Bioindikace pomocí Ellenbergových indikačních hodnot, uspořádání tabulek do publikační podoby.
Literatura
    doporučená literatura
  • MORAVEC, Jaroslav. Fytocenologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 8020004572. info
Výukové metody
Teoretická demonstrace funkcí programů se střídá s individuálními projekty řešenými na počítači
Metody hodnocení
Ve výuce je vysvětlována teorie a jsou demonstrovány počítačové programy. K zápočtu z části věnované floristickým datům student zadá a vytiskne 10 herbářových etiket, založí (ve skupině) vlastní nálezovou databanku, zadá do ní terénní floristické nálezy, zapíše alespoň 2 fytocenologické snímky v terénu nebo vyhledá srovnatelné snímky v literatuře, tyto snímky zadá do počítačové databáze TURBOVEG, připojí je k již zadanému souboru dat a zpracuje z nich fytocenologickou tabulku. K zápočtu předkládá výsledky ve formě krátké písemné zprávy strukturované jako odborný článek.
Informace učitele
Je vhodné, a to z důvodu individuální instalace a nastavení používaných programů, aby studenti používali na každém cvičení vlastní přenosný počítač.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.