Bi6640 Bryologické praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Svatava Kubešová (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Svatava Kubešová
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 9:00–11:50 D36/225
Předpoklady
Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle jsou: seznámit posluchače se základními anatomickými a morfologickými znaky; použít znaky při determinaci mechorostů; podat přehled nejčastějších zástupců naší bryoflóry; demonstrované mechorosty budou probírané podle skupin a prostředí, ve kterém se vyskytují.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- znát hlavní biologické vlastnosti mechorostů a rozumět jejich funkci;
- schopen využít těchto znaků při determinaci druhů;
- znát běžné druhy mechorostů.
Osnova
 • Základní bryologické určovací příručky, webové stránky.
 • Anatomické a morfologické znaky.
 • Frondózní játrovky.
 • Foliózní játrovky.
 • Akrokarpní mechy.
 • Pleurokarpní mechy.
 • Rod Sphagnum.
 • Časté druhy různých stanovišť.
Literatura
 • SVRČEK, Mirko a A KOLEKTIV. Klíč k určování bezcévných rostlin. Praha: SPN, 1976, 579 s. info
 • PILOUS, Zdeněk a Josef DUDA. Klíč k určování mechorostů ČSR. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1960, 569 s. info
 • FRAHM, Jan-Peter a Wofgang FREY. Moosflora. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1983, 522 s. ISBN 3-8001-2463-7. info
 • FREY, Wolfgang, Jan-Peter FRAHM, Eberhard FISCHER a Wolfram LOBIN. Die Moos- und Farnpflanzen Europas. Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer, 1995, 426 s. ISBN 3-437-30756-8. info
 • SMITH, Anthony John Edwin. The liverworts of Britain and Ireland. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, ix, 362 s. ISBN 0-521-23834-X. info
Výukové metody
praktické cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet je udělován na základě poznávacího testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.