Bi7113 Management ohrožených ekosystémů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8710 Ochrana přírody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu se seznámit studenty s hlavními problémy ochrany přírody a managementu ekosystémů na našem území z pohledu správců území a výkonu státní správy. Na základě těchto znalostí by měli pochopit problematiku ochrany chráněných biotopů v kontextu historického vývoje i současného stavu na konkrétních případech zásahů do populací druhů v konfrontaci s novodobými problémy v ochranářské praxi a se způsoby prosazování managementu ve vztahu k majitelům pozemků a veřejnosti.
Výstupy z učení
student bude schopen formulovat hlavní problémy ochrany přírody a managementu ekosystémů na našem území z pohledu správců území a výkonu státní správy student pochopí problematiku ochrany chráněných biotopův kontextu historického vývoje i současného stavu bude schopen interpretovat význam konkrétních příkladů zásahů v konfrontaci s novodobými problémy v ochranářské praxi a se způsoby prosazování managementu ve vztahu k majitelům pozemků a veřejnosti
Osnova
  • Historie ovlivňování přírody člověkem ve středoevropské krajině a jeho důsledky. Změny ekosystémů, biotopů a populací druhů. Typy managementu u chráněných druhů a území. Vztah managementu a kategorií chráněných území. Krátký přehled souvislosti managementu s plány péče, ÚSES, krajinným rázem a legislativou. Konkrétní postupy při plánování managementu ohrožených území a jeho praktické výstupy. Hodnocení úspěšnosti zásahů vzhledem k plánování dalšího přístupu. Monitoring vývoje lokalit a populací. Priority v ochraně konkrétních biotopů. Prosazování a propagace managementu ve spolupráci s veřejností a státní správou (public relations). Case studies. Soudobé problémy v ochraně přírody: lesnické hospodaření, myslivost, nelegální lov a otravy zvířat, rybníkářství (kormorán, vydra, eutrofizace apod.), zemědělství (např. špaček), stavby na zelené louce, větrné elektrárny, výstavby průmyslových, rekreačních a sportovních areálů atd. Teorie udržitelného rozvoje a její aplikace v ochraně přírody. Praktické náležitosti posudků v ochraně přírody pro státní správu.
Literatura
    doporučená literatura
  • Baláž V., Falteisek L., Chlumská Z., Kolář F., Kubešová M., Matějů J., Prach J., Rezková M. 2010: Ochrana přírody z pohledu biologa. 191 pp.
Výukové metody
přednášky, diskuze
Metody hodnocení
ústní zkouška, 3 okruhy otázek zodpovězeny alespoň se 60% úspěšností pro absolvování kurzu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět již není vypisován.
Poznámka k periodicitě výuky: předmět přesunut od roku 2020 do podzimního semestru.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.