Bi7113 Management ohrožených ekosystémů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Petr Pařil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi8710 Ochrana přírody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá ochranou přírody a managementem ekosystémů na našem území z pohledu správců území a výkonu státní správy. S přihlédnutím k historickému kontextu přináší informace o současném stavu a možnostech ochrany chráněných biotopů. Zároveň seznamuje konkrétními příklady zásahů, s novodobými problémy v ochranářské praxi a se způsoby prosazování managementu ve vztahu k majitelům pozemků a veřejnosti.
Osnova
  • Historie ovlivňování přírody člověkem ve středoevropské krajině a jeho důsledky. Změny ekosystémů, biotopů a populací druhů. Typy managementu u chráněných druhů a území. Vztah managementu a kategorií chráněných území. Krátký přehled souvislosti managementu s plány péče, ÚSES, krajinným rázem a legislativou. Konkrétní postupy při plánování managementu ohrožených území a jeho praktické výstupy. Hodnocení úspěšnosti zásahů vzhledem k plánování dalšího přístupu. Monitoring vývoje lokalit a populací. Priority v ochraně konkrétních biotopů. Prosazování a propagace managementu ve spolupráci s veřejností a státní správou (public relations). Case studies. Soudobé problémy v ochraně přírody: lesnické hospodaření, myslivost, nelegální lov a otravy zvířat, rybníkářství (kormorán, vydra, eutrofizace apod.), zemědělství (např. špaček), stavby na zelené louce, větrné elektrárny, výstavby průmyslových, rekreačních a sportovních areálů atd. Teorie udržitelného rozvoje a její aplikace v ochraně přírody. Praktické náležitosti posudků v ochraně přírody pro státní správu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět nebude otevírán každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.