Bi7820c Praktikum z genetiky populací

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi7820 Genetika populací )
Znalosti genetiky v rozsahu předmětu Bi3060
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základy populační a evoluční genetiky
- odvození základních principů genetiky populací za použití minimálního matematického aparátu
- uplatnit tyto principy v reálných populacích
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:

- porozumět a vysvětlit základy populační a evoluční genetiky
- odvození základních principů genetiky populací za použití minimálního matematického aparátu
- uplatnit tyto principy v reálných populacích
Osnova
 • Praktická část cvičení:
 • 1. Založení populačního pokusu s modelovým objektem Drosophila melanogaster.
 • 2. Zpracování a vyhodnocení populačně-genetického průzkumu.
 • E-learningová část cvičení - řešení populačně-genetických problémů formou příkladů v následujících oblastech:
 • 1) Odhady alelových četností
 • 2) Výpočet nukleotidového polymorfizmu a heterozygotnosti
 • 3) Hardyho-Weinbergův princip
 • 4) Snyderovy podíly a Hardyho-Weinbergův princip u vícealelových systémů
 • 5) Bruceho podíly
 • 6) Vliv vazby na pohlaví u Hardyho-Weinbergova principu
 • 7) Rekombinační rovnováha a nerovnováha
 • 8) Inbriding
 • 9) Náhodný genový posun
Literatura
 • RELICHOVÁ, Jiřina. Genetika populací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 188 s. ISBN 978-80-210-4795-2. info
Výukové metody
1. hodina cvičení - praktické experimentální úlohy, 2. hodina cvičení - řešení populačně-genetických problémů na příkladech formou e-learningu (doma u PC)
Metody hodnocení
Výuka probíhá pravidelně každý týden. Podmínkou k získání zápočtu je: - v praktické části pravidelná docházka na cvičení a vypracování protokolu o provedeném semestrálním pokusu - v části e-learningové je podmínkou vyřešení všech zápočtových odpovědníků
Informace učitele
E-learningovou část cvičení (seminární skupina 01, řešení příkladů) lze zapsat samostatně bez praktické části cvičení. Absolvování této části cvičení je výhodou ke zkoušce z Genetiky populací, jejíž první část sestává z úspěšného vyřešení 3 populačně-genetických příkladů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.