Bi2800 Popularizace a komunikace vědy a výzkumu v praxi

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Vitková (přednášející)
Garance
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Pá 9:00–9:50 online_B1, Pá 10:00–10:50 online_B1
Předpoklady
Zájem o popularizaci vědy a výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 28 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/28, pouze zareg.: 0/28, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/28
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komunikace vědy je široký pojem zahrnující jak vlastní vědeckou (odbornou) komunikaci, tak i komunikaci laickou, popularizační. Akademičtí pracovníci jsou primárně připravováni na komunikaci odbornou, ovšem stále častěji se dostávají do situací, ve kterých musí být schopni představit svůj výzkum nejen odborníkům v dané oblasti, ale také například médiím, novinářům, studentům. Tento kurz tak reaguje na vzrůstající potřebu vědeckých pracovníků být schopen přednášet o svých výsledcích i laické veřejnosti a zároveň je zaujmout a nadchnout pro svůj výzkum.

Cílem předmětu je představit studentům nejen základní a obecná pravidla pro projekty popularizace vědy a výzkumu (VaV), ale také umožnit jim získané poznatky přímo aplikovat a trénovat v praxi. V teoretické části se studenti seznámí s konkrétními projekty a institucemi věnující se popularizaci VaV s hlavním důrazem na aktivity pořádané či zapojené Masarykovou univerzitou. Dále se studenti dozvědí základy metodiky přípravy popularizační aktivity, principy komunikace s médii a postup při psaní popularizačně naučného článku. V praktické části budou studenti pracovat samostatně nebo v malých pracovních týmech a trénovat jednotlivé aktivity - tvůrčí psaní, komunikaci s laickým publikem či přípravu videoklipu s popularizačním charakterem.

Na základě poznatků z přednášek a praktických cvičení studenti získají dovednosti pro zvládnutí zadaného úkolu/výstupu za podpory moderní techniky a různých k tomu určených aktuálních aplikací. Absolventi předmětu budou dobře připraveni na aktivity a potřeby popularizačních charakterů, a to jak pravidelně pořádané (Noc vědců, Open Days, apod.), tak novátorské.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- přednášet o svých výsledcích i laické veřejnosti a zároveň zaujmout a nadchnout pro svůj výzkum
- napsat popularizační text, vytvořit popularizační video nebo jinou aktivitu
- připravit jakoukoliv aktivitu popularizačního charakteru
Osnova
 • 1) úvod do problematiky, principy obecné komunikace
 • 2) začlenění popularizace VaV do komunikace vědy
 • 3) potřeba popularizace VaV, historie popularizace vědy
 • 4) popularizace VaV v ČR a ve světě
 • 5) financování projektů popularizace VaV
 • 6) popularizace přírodních vs. společenských věd, základní principy popularizace VaV
 • 7) praktická část (využitelné programy a aplikace, seznámení se s konkrétními již existujícími projekty, využití multimédií)
Literatura
 • ROSŮLEK, Přemysl a Karen BULTITUDE. Science communication se zřetelem na sociálně-vědní témata. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 184 s. ISBN 9788026100652
 • JUCAN, Mihaela Sabina a Cornel Nicolae JUCAN. The Power of Science Communication. Procedia - Social and Behavioral Sciences 149 (2014), s. 461-466.
 • HRONCOVÁ, Alexandra et al. Komunikace vědy: Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního "Podpora technických a přírodovědných oborů" expertním týmem klíčové aktivity "Komunikace vědy". MŠMT, 2012
 • FISCHHOFF, Baruch a Dietram A. SCHEUFELE (eds.). The Science of Science Communication. Washington, DC: National Academy of Sciences, 2013. s. 14031-14109. ISBN 9780309292009
 • CARRADA, Giovanni. Communicating science - A scientist's survival kit. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006. 76 s. ISBN 9279019473.
 • BUCCHI, Massimiano a Brian TRENCH (eds.). Routledge handbook of public communication of science and technology. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2008. xiii, 263 s. Routledge international handbooks. ISBN 9780203928240
 • POKORNÁ, Dana a Kateřina IVANOVÁ. Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010. 61 s. ISBN 9788087240359.
Výukové metody
Přednášky s prezentací, cvičení, samostatná práce. Z důvodu rodičovské dovolené jedné z vyučujících bude v semestru jaro 2020 probíhat výuka blokově.
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je podmínka odevzdání 2 zadaných úkolů a 80% účast na cvičeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Vzhledem k epidemiologické situaci bude kolokvium probíhat dálkově pomocí MS Teams.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se doporučuje zapsat v 2. nebo 4. semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.