Bi5180 Genetika kvantitativních znaků

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi3060 Obecná genetika && Bi5040 Biostatistika - základní kurz
Základní znalosti genetiky a statistiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen rozumět a vysvětlit problematiku genetiky kvantitativních znaků, povahu dědičnosti kvantitativních znaků, genetické mechanismy na úrovni populací a hodnocení jejich genetické variability.
Výstupy z učení
Student bude mít přehled a dovednosti v praktických odhadech genetických parametrů kvantitativníh znaků, zejména heritability a jejich praktické aplikaci ve šlechtění - odhady plemenné hodnoty. ;
Interpretovat tyto poznatky a konkrétně je využívat jako základ pro cílené šlechtění hospodářských zvířat.
Propojit znalosti klasické kvantitativní genetiky s přístupy molekulární genetiky v moderních šlechtitelských postupech - genomická selekce.
Osnova
 • Význam genetiky kvantitativních znaků
 • Diverzita fenotypová a variance genetická – popis genetické struktury populace – koncept H.-W.
 • Vliv selekce, mutace a migrace na genetickou strukturu populace.
 • Vliv genetického driftu a inbridingu na genetickou strukturu populace
 • Základy genetiky kvantitativních znaků – kontinuální variance a kvantitativní znaky, ANOVA.
 • Genetické parametry, vlastnosti a jejich odhady - genetická variance, koeficient dědivosti a opakovatelnosti, genetické korelace a korelované vlastnosti.
 • Lineární modely pro odhad genetických parametrů, BLUP – Animal Model
 • Kvantitativní genetika ve šlechtění – principy a postupy
 • Genetická hlediska odhadu plemenné hodnot
 • Genetické markery a QTL – mapování QTL
 • Základní principy aplikace genetických markerů – MAS, MAI, genomická selekce
Literatura
  doporučená literatura
 • Urban T. (2008) Virtuální svět genetiky 3 - principy genetiky populací a kvantitativních znaků. [online] MENDELU, URL
Výukové metody
Přednášky, diskuze, domácí práce
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele

prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat
Agronomická fakulta
MENDELU v Brně
Zemědělská 1
613 00, BRNO
email: urban@mendelu.cz
tel.: 545 133 182
Osobní web: http://user.mendelu.cz/urban/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023.