C7660 Multimedia ve výuce I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/4. 5 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dagmar Chytková (cvičící)
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.
Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústřední knihovna - Jiná pracoviště - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C7660/01: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 9:00–12:50 IC1, D. Chytková, V. Švandová
C7660/02: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Čt 11:00–14:50 IC1, D. Chytková, V. Švandová
C7660/03: Po 1. 3. až Pá 14. 5. Pá 12:00–15:50 IC1, D. Chytková, V. Švandová
Předpoklady
Základní znalosti IT a anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět byl v 3 předcházejících semestrech postupně inovován, byly zakoupeny moderní didaktické ICT prostředky (tablety, kamery, stativy atd.), výuka od PS 2021 proběhne na bázi finálně zinovovaných podkladů.
Osvojíte si základy práce s multimediálními nástroji, které se budou hodit při výuce a její přípravě.
Naučíte se např.:
Jak mohou vypadat lákavé výukové materiály za použití aplikací, nástrojů a technologií.
Umět pracovat s vektorovou a rastrovou grafikou, tvořit jednoduché postery.
Pracovat v kancelářskými aplikacemi offline i v cloudu.
Didakticky pracovat s nabídkou internetových aplikací a aplikací v mobilních zařízeních.
Typograficky upravit dokument.
Vytvořit didakticky a graficky správnou prezentaci v různých nástrojích.
Pochopit základy právních aspektů v tvorbě učeních materiálů.
Natáčet a stříhat jednoduchá videa či zvuk.
Bude se zaměřovat na celkové uchopení práce s multimédii, principy tvorby. Na konci předmětu budete znát způsoby práce, ovládání nástrojů a tipy pro další tvorbu.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu je studující schopen připravit výukové materiály graficky a typograficky zpracované – používat vhodné nástroje, vytvořit originální prezentaci, pracovní list či plakát, natočit krátké video, provést střih, doplnit video titulky a zvukovým doprovodem.
Osnova
  • V předmětu si studující vyzkouší práci s několika nástroji a aplikacemi, pracovat bude s počítačem, v případě prezenční výuky i s tablety a kamerami. Vytvoří si přehled o možnostech využití nástrojů ve výuce či přípravu materiálů pro výuku. V předmětu je ponechána volnost ve volbě témat, na kterých studující bude pracovat.
Literatura
  • Viz interaktivní osnova
Výukové metody
Výuka 2 seminárních skupin probíhá prezenčně formou praktických cvičení s multimediálními nástroji. Studenti, kteří by chtěli předmět absolvovat, ale nemohou ho sladit s rozvrhem mohou předmět realizovat formou samostudia videonahrávek a následných konzultací. Konzultace mohou probíhat prezenčně po domluvě v zkrácených časech prezenční výuky jiných skupin (lépe), nebo v případě nutnosti i online přes MS Teams. Pokud vám nevyhovuje čas prezenčních seminárních skupin, lze se domluvit individuálně a předmět absolvovat. Neváhejte napsat e-mail Veronice Švandové.***
Metody hodnocení
Podmínky předmětu:
Účast a aktivita v hodině (práce na materiálech), příp. individuální domluva s lektorkou na časovém a pracovním plánu.
Vyhotovení úkolů (např. prezentace, video, poster, pracovní list...)
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/podzim2021/C7660/index.qwarp
Materiály k výuce naleznete v interaktivní osnově.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry anorganické a organické chemie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.