GA751k Legislativa v hydrogeologii

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Libor Oliviano Michele (přednášející), Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 21. 5. 9:00–12:00 G2,02003
Předpoklady
! GA750 Legislativa v hydrogeologii
G2100, G9421
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen především pro posluchače magisterského programu geologie se zájmem o hydrogeologii. Cílem kurzu je úvod do problematiky legislativy hydrogeologických prací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu mít přehled o legislativě týkající se hydrogeologických prací.
Osnova
  • všeobecně platné předpisy
  • smlouvy o dílo; zápisy z předávání a převzetí
  • občan x firma a správní orgány
  • horní zákon a související předpisy
  • příprava a realizace vrtných prací
  • střety zájmů
  • EIA; riziková analýza; ekologický audit; platnost norem ČSN a ISO
  • diskuse a praktické příklady
Literatura
  • Dle doporučení vyučujícího
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ústní pohovor. Počty studentů na jednotlivých termínech zkoušek budou v JS 2021 regulovány dle aktuálních krizových opatření. V případě zcela krizové situace v jarním semestru 2021 bude ukončení předmětu distanční formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.