Bi8099 Základy antimikrobní terapie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Pokludová, Ph.D. (přednášející), doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:50 E25/209
Předpoklady
Bi7170 Lékařská mikrobiologie
úspěšné absolvování lékařské mikrobiologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška je určena studujícím zaměření mikrobiologie a příbuzných oborů. V úvodu je probrán souhrn z historie chemoterapie a používání antibiotik. Ze všeobecných pasáží je zahrnut pohled na antimikrobiální látky a jejich využití v humánní a veterinární medicíně, vysvětleny principy antibiotické politiky a trendy pohledu na posouzení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv obsahujících antimikrobiální látky v evropském i světovém kontextu. V odborné specializované části jsou vysvětleny mechanizmy účinku antimikrobiálních látek, mechanizmy rezistence na antimikrobiální látky a také genetické aspekty rezistence. Jsou předloženy metodiky stanovení citlivosti a rezistence v rutinních mikrobiologických laboratořích spolu s průkazy specifických fenotypů a markerů rezistence. Je obsažen přehled antimikrobiálních látek dle farmakologických skupin s charakteristikou jednotlivých látek po stránce chemické, mikrobiologické a terapeutické. Jsou probrány terapie infekčních onemocnění k jejichž léčbě jsou používány antimikrobiální látky. Studentům jsou předloženy aktuální informace o vývoji nových antimikrobiálních léčiv jak v oblasti humánní tak veterinární, jsou rovněž předkládány odkazy na nejnovější literaturu, odborné publikace a dostupné webové stránky týkající se antimikrobiálních léčiv. Využitelnost informací získaných v předmětu je v oblasti diagnostické mikrobiologie, farmaceutické mikrobiologie, farmacie, terapie infekčních nemocí, legislativy dotýkající se antimikrobik.
Výstupy z učení
Výstupem je získání přehledu o používaných antimikrobiálních léčivých látkách jak v humánní, tak veterinární medicíně, o problematice rezistence k antimikrobikům, přehled metod testování citlivosti a rezistence a informace o novinkách v oboru antimikrobik.
Osnova
  • Historie chemoterapie a používání antibiotik Antimikrobiální látky a jejich využití v humánní a veterinární medicíně Principy antibiotické politiky a trendy pohledu na posouzení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv obsahujících antimikrobiální látky v evropském i světovém kontextu Mechanizmy účinku antimikrobiálních látek Mechanizmy rezistence na antimikrobiální látky Genetické aspekty rezistence Metodiky stanovení citlivosti a rezistence Průkaz specifických fenotypů a markerů rezistence Přehled antimikrobiálních látek dle farmakologických skupin Charakteristika jednotlivých látek po stránce chemické, mikrobiologické a terapeutické Terapie infekčních onemocnění k jejichž léčbě jsou používány antimikrobiální látky Aktuální informace o vývoji nových antimikrobiálních léčiv Vývoj nových antimikrobních preparátů, registrace léčiv v humánní a veterinární medicíně Aspekty kontroly veterinárních antimikrobních přípravků
Literatura
  • 6. White, D.G., Alekshun, M.N., McDermott, P.F. (2005): Frontiers in Antimicrobial resistance, ASM Press, Washington, D.C., 570 s.
  • Antimicrobial Resistance in Bacteria from Livestock and Companion Animals (ASM Books) 1st Edition by Frank M. Aarestrup Stefan Schwarz (Editor), Lina Maria Cavaco (Editor), Jianzhong Shen (Editor), 2018, ISBN - 13: 978-1555819798
  • 1. Aarestrup, F.M. (ed.), (2006) Antimicrobial resistance in bacteria of animal origin. , ASM Press, Washington, D.C., 442 s.
  • 5. Šimůnek, J., Smola, J. (2007): Antimikrobiální léčiva ve veterinární medicíně, Prion, 251s
  • ŠTEFAN, Marek. Antibiotika v klinické praxi. První vydání. Praha: Galén, 2019. 312 stran. ISBN 9788074923975. info
  • BENEŠ, Jiří. Antibiotika : systematika, vlastnosti, použití. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 598 stran. ISBN 9788027106363. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní nebo písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.