Bi8099 Základy antimikrobní terapie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Lucie Pokludová, Dr. (přednášející), doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (zástupce)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7170 Lékařská mikrobiologie
úspěšné absolvování lékařské mikrobiologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška je určena studujícím zaměření mikrobiologie a příbuzných oborů. V úvodu je probrán souhrn z historie chemoterapie a používání antibiotik. Ze všeobecných pasáží je zahrnut pohled na antimikrobiální látky a jejich využití v humánní a veterinární medicíně, vysvětleny principy antibiotické politiky a trendy pohledu na posouzení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv obsahujících antimikrobiální látky v evropském i světovém kontextu. V odborné specializované části jsou vysvětleny mechanizmy účinku antimikrobiálních látek, mechanizmy rezistence na antimikrobiální látky a také genetické aspekty rezistence. Jsou předloženy metodiky stanovení citlivosti a rezistence v rutinních mikrobiologických laboratořích spolu s průkazy specifických fenotypů a markerů rezistence. Je obsažen přehled antimikrobiálních látek dle farmakologických skupin s charakteristikou jednotlivých látek po stránce chemické, mikrobiologické a terapeutické. Jsou probrány terapie infekčních onemocnění k jejichž léčbě jsou používány antimikrobiální látky. Studentům jsou předloženy aktuální informace o vývoji nových antimikrobiálních léčiv jak v oblasti humánní tak veterinární, jsou rovněž předkládány odkazy na nejnovější literaturu, odborné publikace a dostupné webové stránky týkající se antimikrobiálních léčiv. Využitelnost informací získaných v předmětu je v oblasti diagnostické mikrobiologie, farmaceutické mikrobiologie, farmacie, terapie infekčních nemocí, legislativy dotýkající se antimikrobik.
Výstupy z učení
Výstupem je získání přehledu o používaných antimikrobiálních léčivých látkách jak v humánní, tak veterinární medicíně, o problematice rezistence k antimikrobikům, přehled metod testování citlivosti a rezistence a informace o novinkách v oboru antimikrobik.
Osnova
  • Historie chemoterapie a používání antibiotik Antimikrobiální látky a jejich využití v humánní a veterinární medicíně Principy antibiotické politiky a trendy pohledu na posouzení kvality, bezpečnosti a účinnosti léčiv obsahujících antimikrobiální látky v evropském i světovém kontextu Mechanizmy účinku antimikrobiálních látek Mechanizmy rezistence na antimikrobiální látky Genetické aspekty rezistence Metodiky stanovení citlivosti a rezistence Průkaz specifických fenotypů a markerů rezistence Přehled antimikrobiálních látek dle farmakologických skupin Charakteristika jednotlivých látek po stránce chemické, mikrobiologické a terapeutické Terapie infekčních onemocnění k jejichž léčbě jsou používány antimikrobiální látky Aktuální informace o vývoji nových antimikrobiálních léčiv Vývoj nových antimikrobních preparátů, registrace léčiv v humánní a veterinární medicíně Aspekty kontroly veterinárních antimikrobních přípravků
Literatura
  • 6. White, D.G., Alekshun, M.N., McDermott, P.F. (2005): Frontiers in Antimicrobial resistance, ASM Press, Washington, D.C., 570 s.
  • Antimicrobial Resistance in Bacteria from Livestock and Companion Animals (ASM Books) 1st Edition by Frank M. Aarestrup Stefan Schwarz (Editor), Lina Maria Cavaco (Editor), Jianzhong Shen (Editor), 2018, ISBN - 13: 978-1555819798
  • 1. Aarestrup, F.M. (ed.), (2006) Antimicrobial resistance in bacteria of animal origin. , ASM Press, Washington, D.C., 442 s.
  • 5. Šimůnek, J., Smola, J. (2007): Antimikrobiální léčiva ve veterinární medicíně, Prion, 251s
  • ŠTEFAN, Marek. Antibiotika v klinické praxi. První vydání. Praha: Galén, 2019. 312 stran. ISBN 9788074923975. info
  • BENEŠ, Jiří. Antibiotika : systematika, vlastnosti, použití. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. 598 stran. ISBN 9788027106363. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Ústní nebo písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.