C5240 Analytická chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 7:00–7:50 C14/207
Předpoklady
NOW ( C5230 Analytická chemie )
Znalost chemických výpočtů procvičovaných v obecné a anorganické chemii (1.a 2. semestr)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen provádět výpočty v analytické chemii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen provádět výpočty koncentrace roztoků; výpočty pH; výpočty z chemického vzorce; výpočty z chemické rovnice.
Osnova
 • Příprava a ředění roztoků
 • Výpočty z chemického vzorce
 • Výpočty z chemické rovnice
 • Gravimetrická stechiometrie
 • Titrační stechiometrie
 • Neutralizační titrace
 • Komplexometrické titrace
 • Srážecí titrace
 • Oxidačně redukční titrace
 • Výpočty pH
 • Silné protolyty
 • Slabé jednosytné protolyty
 • Vícesytné kyseliny a zásady
 • Hydrolyzované soli
 • Amfolyty
 • Tlumivé roztoky
 • Výpočty titračních křivek
 • Komplexotvorné reakce
 • Srážecí reakce
Literatura
 • Jančářová, Irena - Jančář, Luděk. Základní chemické výpočty. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002, 116 s., ISBN 80-7157-575-5
 • JANČÁŘOVÁ, Irena, Hana ČERNOCKÁ a Luděk JANČÁŘ. Chemické výpočty. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 107 s. ISBN 80-7157-201-2. info
 • JANČÁŘOVÁ, Irena, Hana ČERNOCKÁ a Luděk JANČÁŘ. Chemické výpočty. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-7157-201-2. info
Výukové metody
Typ výuky: výpočty příkladů
Metody hodnocení
Typ zkoušky: 2 písemné testy. Každý se skládá ze 6 příkladů po 1 bodu. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout z každého alespoň 4 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/C5240